Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 07:44:54
Long Hậu (LHG): Quý I/2022, doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận tăng mạnh
Duy Bắc - 10/05/2022 09:37
 
CTCP Long Hậu (mã LHG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 114,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,66 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 48,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện từ 51,9% lên 52,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,94 tỷ đồng lên 60,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 231,1%, tương ứng tăng thêm 8,76 tỷ đồng lên 12,55 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 14,2%, tương ứng giảm 0,58 tỷ đồng về 3,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 21%, tương ứng giảm 3,06 tỷ đồng về 11,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu do Công ty tăng doanh thu tài chính, tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Long Hậu hoàn thành được 43,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 56,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 397,9 tỷ đồng, tức giảm 341,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 48,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 11,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Long Hậu tăng 2,5% so với đầu năm lên 2.915,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản Công ty chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.134,4 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 643,5 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 455,5 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý I/2022, Công ty có thuyết minh nghĩa vụ hoàn trả phí bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu 1.

Cụ thể, ngày 15/6/2018, Công ty nhận số tiền là 62,5 tỷ đồng; ngày 26/7/2018 số tiền là 111,1 tỷ đồng; ngày 23/8/2018, Công ty nhận số tiền 328,7 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty đang làm việc với với IPC để xác định chi phí tái định cư dự án KCN Long Hậu 1.

Quỹ đất còn lại của Long Hậu tới năm 2024 tương đối hạn chế

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Long Hậu (Nguồn: Long Hậu)
Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Long Hậu (Nguồn: Long Hậu)


LHG cho biết, Công ty chỉ còn đất công nghiệp thương phẩm tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (khai thác từ năm 2019) và kinh doanh dự kiến đến năm 2025 với quỹ đất còn lại khá hạn chế. Trong khi các dự án Khu công nghiệp mới gồm Long Hậu mở rộng (giai đoạn 2) và dự án Khu công nghiệp An Định kế hoạch dự kiến đến năm 2024 mới có đất thương phẩm đưa vào kinh doanh.

Do đó, từ năm 2022 Công ty sẽ phải tập trung toàn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thủ tục pháp lý của các dự án để sớm triển khai xây dựng, bổ sung quỹ đất kinh doanh cho các năm tới.

Kế hoạch trọng tâm, đối với đất khu công nghiệp, khai thác một khu công nghiệp mới từ năm 2024, tìm kiếm quỹ đất bổ sung vào diện tích 500 ha; đối với đất dân cư – tái định cư, khai thác từ năm 2024. Trong đó, một số dự án, sản phẩm mới như Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90 ha; Khu công nghiệp An Định – Vĩnh Long với diện tích 200 ha; KDC –TĐC Long Hậu 3 với diện tích 19 ha …

Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nhiều cổ đông thắc mắc tại sao Công ty đưa kế hoạch kinh doanh thận trọng trong 5 năm.

Đại diện Công ty cho rằng, kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 được cổ đông đánh giá thận trọng là đúng. Hiện nay, với tình hình thực tế thị trường và tốc độ có được sản phẩm đất KCN đã khác.

Trước đây, thời gian triển khai cho 1 dự án KCN được thực hiện từ 3-5 năm. Tuy nhiên, hiện nay đã không làm được nữa theo tiến độ như trước đây, tốc độ ra sản phẩm có thời gian dài hơn bởi nhiều lý do như:

Đầu tiên, công tác đền bù kéo dài và biến động rất lớn, việc thu hồi đất thực tế chủ yếu dựa trên sự đồng thuận của người dân mặc dù dự án đất KCN là đất được Nhà nước thu hồi và giao cho doanh nghiệp triển khai nhưng thực tế thì không thể thu hồi nhanh chóng nên việc thu hồi các quỹ đất gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài.

Thứ hai, biến động về giá đất - sốt đất nông nghiệp trong thời gian qua.

Thứ ba, về thủ tục pháp lý của khu đất, trước đây khi hạ tầng xong là doanh nghiệp có thể hứa cho thuê đất với Khách hàng và kinh doanh. Nhưng hiện nay, trước tình hình biến động giá đất, sốt đất các thủ tục thẩm định giá để đóng tiền sử dụng đất, đóng tiền bảo vệ đất lúa … để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, Công ty muốn cho thuê thì phải có GCNQSDĐ, hạ tầng hoàn chỉnh và đã được địa phương nghiệm thu, cơ quan có thẩm quyền xem duyệt đấu nối thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện hứa bán ký thỏa thuận giữ đất.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/5, cổ phiếu LHG giảm sàn 2.750 đồng về 37.150 đồng/cổ phiếu.

Long Hậu báo lãi khủng, vượt chỉ tiêu cả năm 2021
Doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi tăng gấp 3 lần, nâng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2021 của Công ty cổ phần Long Hậu đạt 217,59 tỷ đồng, gấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư