Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 18:04:17
Năm 2022, lợi nhuận Đông Hải Bến Tre dự kiến giảm 6,5% về 450 tỷ đồng
Duy Bắc - 30/05/2022 13:39
 
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 17/6 tại Bến Tre.

Theo đó, trong năm 2022, Đông Hải Bến Tre đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ giảm 6,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Kế hoạch năm 2022 của DHC (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ năm 2022).
Kế hoạch năm 2022 của DHC (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ năm 2022).

Trong đó, doanh thu Nhà máy Giao Long - PM2 dự kiến 2.720 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu; Nhà máy Giao Long - PM1 đóng góp 690 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng doanh thu; Nhà máy Bao bì đóng góp 390 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu và còn lại 100 tỷ đồng dự kiến từ Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre.

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2022, Công ty dự kiến mua thiết bị dự phòng hệ thống bột, máy xeo của nhà máy PM1 và PM2 với tổng giá 70 tỷ đồng; mua xe xúc, xe nâng với tổng giá trị 9 tỷ đồng; làm mái che nguyên liệu 4 tỷ đồng; và triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy giấy (máy 3) như thuê đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý (giấy phép đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường), máy móc thiết bị, chuẩn bị công tác tài chính, chuẩn bị công tác thị trường.

Xét về cổ tức, năm 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 50%. Trong đó, 25% bằng tiền và 25% bằng cổ phiếu. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến từ 30% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu đạt 1.032 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117,92 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,5% và giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,1% về còn 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 18,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 43,77 tỷ đồng về 191,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,2%, tương ứng tăng thêm 5,39 tỷ đồng lên 53,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Công ty thuyết minh trong kỳ sản lượng sản xuất ổn định, giá giấy bán ra tăng, giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng mạnh.

Kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 117,92 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 26,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Đông Hải Bến Tre tăng 16,7% so với đầu năm lên 2.802,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.028,9 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 804,9 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 571,5 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 78,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 251,6 tỷ đồng lên 571,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 138,32 tỷ đồng lên 804,92 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh trong kỳ nguyên liệu, vật liệu tăng thêm 183,1 tỷ đồng lên 385,7 tỷ đồng; hàng đang đi trên đường tăng thêm 41,7 tỷ đồng lên 111,5 tỷ đồng …

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 30/5, cổ phiếu DHC giảm 100 đồng về 71.400 đồng/cổ phiếu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư