Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 04:02:05
Năm 2023, Hà Nội phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 6-8%
Minh Thắng - 31/10/2022 09:19
 
UBND Thành phố Hà Nội phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 trên địa bàn Thành phố tăng 6-8% so với thực hiện năm 2022.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 trên địa bàn Thành phố tăng 6-8% so với thực hiện năm 2022.

Hà Nội phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 trên địa bàn Thành phố tăng 6-8% so với thực hiện năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu...

Cục Hải quan Hà Nội cho biết, đến nay hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đã hồi phục và tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ. Số thu ngân sách của đơn vị đã đạt hơn 25.740 tỷ đồng, đạt gần 94% dự toán năm 2022.

Cụ thể, trong tháng 10/2022, ước tính đã có hơn 131.900 tờ khai làm thủ tục tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Nội, tăng 13,4%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,48 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng 10, Cục Hải quan Hà Nội thu ngân sách ước đạt 2.544 tỷ đồng, tăng 5,2%.

Tính chung 10 tháng của năm 2022, lượng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu được Cục Hải quan Hà Nội làm thủ tục thông quan đạt 50,1 tỷ USD, tăng 26,1%.

Lũy kế số thu ngân nhà nước ước 10 tháng của Cục Hải quan Hà Nội năm 2022 đạt 25.743 tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán, tăng 17%; trong đó, số thu trên địa bàn Hà Nội đạt 19.609 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, từ 19 - 24/9/2022, Cục Hải quan Hà Nội đã tiến hành đo thời gian giải phóng hàng tại 3 chi cục hải quan gồm: Chi cục Hải quan Hòa Lạc; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long.

Kết quả cuộc đo của các chi cục hải quan được lựa chọn là cơ sở để Tổng cục Hải quan thực hiện xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng của các cục hải quan tỉnh, thành phố về thời gian trung bình giải phóng hàng năm 2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư