Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 05:09:33
Ngân hàng Nhà nước muốn Bộ Thông tin và Truyền thông quản Mobile Money
T.L - 25/05/2020 14:11
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) muốn Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước quản lý Mobile Money, trong khi NHNN đã đề xuất Thủ tướng giao nhiệm vụ này cho Bộ TT&TT.
f
NHNN đã đề xuất Thủ tướng giao nhiệm vụ cấp phép Mobile Money cho Bộ TT&TT

Bộ KH&ĐT vừa đưa ra Tờ trình về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid – 19.

Một trong những giải pháp được dự thảo Nghị quyết đưa ra là 19 cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).

Tuy nhiên, cơ quan nào sẽ đứng ra chủ trì cấp phép thí điểm và quản lý chính về Mobile Money vẫn chưa thống nhất giữa hai bộ.

Cụ thể, Bộ TT&TT đề xuất giao NHNN chủ trì cấp phép thí điểm Mobile Money, trong khi đó NHNN đã báo cáo và trình Thủ tướng Quyết định về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money, trong đó có giao Bộ TT&TT là đầu mối cấp phép thực hiện nội dung này.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, Tại nghị định số 16/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN thì một trong những chức năng, nhiệm vụ của NHNN là: Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.

Việc dùng tài khoản Viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ trên thực tế là phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Căn cứ vào các quy định của Nghị định 16, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, cơ quan liên quan khác thực hiện nội dung trên.

Đề án Mobile Money đã được trình lên Thủ tướng
Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư