Nguyễn Hoàng hợp tác đào tạo dự bị đại học khối các đại học Bắc Anh
Ngày 14/3, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã ký kết hợp tác với tổ chức giáo dục British Study Centres Worldwide (BSCW) để tổ chức này triển khai chương trình Năm 1 Quốc tế và Dự bị Đại học của Khối các Đại học Bắc Anh (NCUK) tại hệ thống Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc – UK Academy do Nguyễn Hoàng đầu tư.

.
.

Khi triển khai chương trình này, từ năm 2019, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại UK Academy sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào hơn 60 trường Đại học trên thế giới, là các trường đã chứng nhận cho chương trình này, ở Anh quốc, Ireland, Úc, Hoa Kỳ và châu Âu, trong đó có 25 trường nằm trong top 200 trường Đại học hàng đầu thế giới.

Được biết, hiện nay UKA và NHG là đối tác độc quyền duy nhất tại Việt Nam của BSCW trong dự án cho hoạt động NCUK này. Hai bên đã mất 2 năm chuẩn bị để đi đến lễ ký hợp tác này. .

Được hình thành từ năm 1987, chương trình NCUK là chương trình chuyển tiếp giúp học sinh quốc tế có thể chuyển tiếp học tập vào các trường Đại học hàng đầu tại Anh thông qua việc nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành và hoàn thành các môn học tiền đề cho chương trình Đại học 3 năm ở Anh quốc.

Không như chương trình A-level phải mất 2 năm học, chương trình NCUK có giá trị tương đương nhưng chỉ kéo dài khoảng 9 tháng, sau đó, học sinh sẽ chuyển tiếp sang học năm thứ nhất Đại học. Hoàn thành chương trình NCUK, học sinh chắc chắn được nhập học tại 1 trong 16 trường Đại học thành viên của khối NCUK và các trường đối tác khác của NCUK ở Anh, Mỹ và Úc.

Tại Việt Nam,  học sinh học hết lớp 11 đạt GPA 7.0 và IELTS 5.0 hoặc học sinh học hết lớp 12 đạt GPA 6.0 và IELTS 5.0 đều có thể đăng ký học ngay chương trình NCUK tại UKA.

Trong khoảng thời gian 30 tuần, học sinh sẽ học 10 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có một số môn học có trong năm đầu tiên của các trường Đại học quốc tế. Với hình thức chấm điểm như chương trình A-level (A*, A, B, C, D, E, U), chỉ cần học sinh đạt ít nhất 3 điểm C sẽ bảo đảm đủ điều kiện nhập học tại 1 trường NCUK.Thu Hương

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...