Nhu cầu vay vốn từ World Bank đạt gần 64 tỷ USD trong năm tài chính 2018
Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa công bố, mức cam kết vốn của tổ chức này dành cho các nước đang phát triển trong năm tài chính 2018 (1/7/2017 - 30/6/2018) đạt gần 64 tỷ USD, trong đó nhu cầu vốn cho phát triển con người, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ từ nguồn IDA tăng kỷ lục.

Trong năm tài chính vừa qua, các cổ đông đã bổ sung thêm một khoản vốn lịch sử là 13 tỷ USD giúp World Bank tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải quyết những thách thức nghiêm trọng nhất trong thời đại ngày nay.

Cho vay trong lĩnh vực phát triển con người, gồm cho vay giáo dục, y tế, dinh dưỡng và dân số, an sinh xã hội, và tạo việc làm đã đạt mức tăng kỷ lục 74% và tỷ trọng của nó trong tổng cam kết của Ngân hàng Thế giới trong năm qua đã tăng vọt từ 16% năm 2017 lên 25,2% năm 2018.

Sự thay đổi  cơ cấu cấp vốn này thể hiện mức tăng vọt nhu cầu đầu tư vào nguồn vốn con người của các nước và cũng thể hiện ưu tiên phát triển trong Dự án Phát triển Con người của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Trong năm tài chính 2018, Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng cam kết 32,1% vốn cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Con số cam kết này đã vượt mục tiêu đề ra năm 2015 là dành 28% vốn cho ứng phó biến đổi khí hậu cho đến năm 2020. Với con số kỉ lục 20,5 tỷ USD dành cho ứng phó biến đổi khí hậu, Nhóm Ngân hàng Thế giới tiếp tục đi tiên phong trong nỗ lực giúp các nước đang phát triển giảm bớt phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực ứng phó trước các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Cho vay phát triển nông nghiệp trong năm tài chính 2018 của Ngân hàng Thế giới (vốn IBRD và IDA) tăng kỷ lục 46% và cũng sẽ góp phần giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu thông qua tận dụng tiềm năng của ngành nông nghiệp trong các giải pháp biến đổi khí hậu. Tổng mức cho vay của Ban thực phẩm & Nông nghiệp Toàn cầu (cam kết vốn IBRD/IDA mới) cũng tăng mạnh từ 2,5 tỷ USD năm tài chính 2017 lên 4,65 tỷ USD năm tài chính 2018.

Cam kết của Nhóm Ngân hàng Thế giới trong các năm tài chính 2018 và 2017 (tỷ USD)

Nhóm Ngân hàng Thế giới

2018*

2017

IBRD

23,0

22,6

IDA

24,0

19,5

IFC

11,6**

11,9**

MIGA

5,3

4,8

Tổng cộng

63,9

58,8

* Kết quả sơ bộ, chưa kiểm toán, tháng 7/2018.

** Cấp vốn dài hạn từ nguồn vốn của IFC, không tính 11,6 tỉ USD năm tài chính 2018 và 7,5 tỉ USD năm tài chính 2017 được huy động từ các nhà đầu tư khác.

Cam kết của Nhóm Ngân hàng Thế giới trong các năm tài chính 2018 và 2017 (tỉ USD)

Nhóm Ngân hàng Thế giới

2018*

2017

IBRD

23,0

22,6

IDA

24,0

19,5

IFC

11,6**

11,9**

MIGA

5,3

4,8

Tổng cộng

63,9

58,8

* Kết quả sơ bộ, chưa kiểm toán, tháng 7/2018.

** Cấp vốn dài hạn từ nguồn vốn của IFC, không tính 11,6 tỉ USD năm tài chính 2018 và 7,5 tỉ USD năm tài chính 2017 được huy động từ các nhà đầu tư khác.

Thanh Huyền

Bình luận của bạn về bài viết...