Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Những doanh nghiệp FDI đầu tiên đăng ký theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2014
Khánh An - 28/07/2015 11:25
 
Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 20 ngày đầu tháng 7, có 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đăng ký kinh doanh.

Đây là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên thực hiện đăng ký theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014. Tổng số vốn đăng ký của 4 doanh nghiệp này là 370,1 tỷ đồng.

Cộng với doanh nghiệp trong nước, trong 20 ngày đầu tháng 7, cả nước có 4.091 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 23.116 tỷ đồng.

Như vậy, xét trong kỳ báo cáo của tháng 7, từ ngày 20/6 đến 20/7, cả nước có 6.598 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 38.869 tỷ đồng, giảm 29,4% về số doanh nghiệp và giảm 38,4% về số vốn đăng ký so với tháng 6 năm 2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 12,6% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 92.051 lao động, giảm 30,8% so với tháng trước.    

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 52.004 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 321.265 tỷ đồng, tăng 22,7 % về số doanh nghiệp và tăng 22,4 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 7 tháng vừa qua, có 12.749 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365.170 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2015 là 686.435 tỷ đồng.  

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2015 là 743.449 lao động, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, sự biến động về số doanh nghiệp thành lập qua các tháng chưa có một xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, khi so sánh về số lượng doanh nghiệp thành lập của các tháng hoặc quý được tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo cho thấy xu hướng gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm trước, đây là tín hiệu khả quan và là cơ sở của sự gia tăng về số doanh nghiệp của năm sau so với năm trước.

Làm rõ thủ tục đăng ký với doanh nghiệp FDI
Một cuộc họp căng thẳng suốt một buổi chiều tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương. Kết thúc, ông Lê Xuân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư