Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Nửa đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình chuyển từ lãi 103,26 tỷ đồng sang lỗ 711,49 tỷ đồng
Duy Bắc - 30/08/2023 14:21
 
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HoSE) chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán bán niên năm 2023, đồng thời bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Xây dựng Hoà Bình. Trong đó, Kiểm toán nêu ra các vấn đề nhấn mạnh.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình phát sinh khoản lỗ 711,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, nâng lỗ luỹ 2.812,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh ý kiến của Kiểm toán, đáng lưu ý sau kiểm toán, Xây dựng Hoà Bình đã chuyển từ lãi 103,26 tỷ đồng sang lỗ 711,49 tỷ đồng, tức giảm 814,75 tỷ đồng. Trong đó, biến động mạnh chủ yếu do lãi hoạt động khác chuyển từ lãi 658,14 tỷ đồng trước kiểm toán sang lãi 5,95 tỷ đồng sau kiểm toán, tức giảm 652,19 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán bán niên năm 2023 (Nguồn: HBC)
Xây dựng Hòa Bình chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán bán niên năm 2023 (Nguồn: HBC)

Lý giải cho lợi nhuận khác giảm mạnh, xây dựng Hoà Bình cho biết chủ yếu đến từ điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản tại Công ty mẹ.

Trước đó, ngày 17/6, Xây dựng Hoà Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec cho nhà đầu tư Ashita Group. Được biết Máy Xây dựng Matec, công ty con HBC sở hữu 100% vốn, chuyên quản lý khai thác toàn bộ số máy móc thiết bị của Xây dựng Hoà Bình. Ashita Group mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng, gần như tương ứng với khoản chênh lệch giá trị thanh lý, nhượng bán tài sản giữa BCTC soát xét và tự lập của Xây dựng Hoà Bình. Như vậy, khả năng Xây dựng Hoà Bình chưa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng công ty con này khi niên độ bán niên kết thúc.

Tại ngày 30/06 theo BCTC soát xét, Xây dựng Hoà Bình vẫn còn ghi nhận Máy Xây dựng Matec là công ty con của Tập đoàn.

Lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2023

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.462,56 tỷ đồng, giảm 51,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 711,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 64,72 tỷ đồng, giảm 776,21 tỷ đồng.

Với việc lỗ thêm 711,49 tỷ đồng, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế của Xây dựng Hoà Bình lên tới 2.812,8 tỷ đồng và bằng 102,6% vốn điều lệ. Như vậy, sau khi kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm 2023, lỗ luỹ kế của Công ty đã vượt vốn điều lệ.

Kế hoạch gọi vốn bỏ ngỏ khi Đại hội bất thường không thể tổ chức

Một diễn biến đáng lưu ý, ngày 26/8, Xây dựng Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhưng bất thành do chỉ có 458 cổ đông, đại diện 120,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Xây dựng Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã không đủ điều kiện tổ chức như kế hoạch.

Dự kiến Hội đồng Quản trị Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 theo đúng quy định, thông tin chi tiết về thời gian sẽ được thông báo sau đến các cổ đông.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 muốn tổ chức phải có từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Điểm đáng lưu ý, trước khi tổ chức Đại hội bất thường ngày 26/8, Công ty Xây dựng Hòa Bình đã công bố tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Trong đó, HĐQT trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng khối lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu theo 3 hình thức: phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 và đợt 2.

Về phát hành riêng lẻ, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ của công ty. Phương án này nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1, tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình.

Giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu của Hòa Bình. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa, công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.

Về chào bán cổ phiếu, Hòa Bình dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này, dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Đợt 2, Xây dựng Hoà Bình dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 47 triệu cổ phiếu. Giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 564 tỷ đồng. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến phát hành sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi, lên mức hơn 5.481 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu HBC tăng 150 đồng, lên 10.300 đồng/cổ phiếu.

Tân CEO Xây dựng Hòa Bình lần thứ hai liên tiếp không mua hết cổ phiếu đăng ký
Cổ phiếu bật tăng 32,5% giá trị, Tổng giám đốc Lê Văn Nam chỉ mua vào được 3,5% tổng lượng đăng ký cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư