Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Xây dựng Hòa Bình: Kế hoạch gọi vốn bỏ ngỏ khi Đại hội bất thường không thể tổ chức
Duy Bắc - 27/08/2023 07:52
 
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HoSE) không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do chỉ có 43,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Ngày 26/8, Xây dựng Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhưng bất thành do chỉ có 458 cổ đông, đại diện 120,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Xây dựng Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã không đủ điều kiện tổ chức như kế hoạch.

Dự kiến Hội đồng Quản trị Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 theo đúng quy định, thông tin chi tiết về thời gian sẽ được thông báo sau đến các cổ đông.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 muốn tổ chức phải có từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Điểm đáng lưu ý, trước khi tổ chức Đại hội bất thường ngày 26/8, Công ty Xây dựng Hòa Bình đã công bố tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Trong đó, HĐQT trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng khối lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu theo 3 hình thức: phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 và đợt 2.

Về phát hành riêng lẻ, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ của công ty. Phương án này nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1, tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình.

Giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu của Hòa Bình. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa, công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.

Về chào bán cổ phiếu, Hòa Bình dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này, dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Đợt 2, Xây dựng Hoà Bình dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 47 triệu cổ phiếu. Giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 564 tỷ đồng. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến phát hành sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi, lên mức hơn 5.481 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ quý II/2023 nhờ thanh lý tài sản cố định, vật tư

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 2.297,88 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 546,33 tỷ đồng, tăng 11,1 lần so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 107,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 219,79 tỷ đồng, lên 423,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 48,5%, tương ứng giảm 87,68 tỷ đồng, xuống 93,06 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 1,6%, tương ứng tăng thêm 2,21 tỷ đồng, lên 142,38 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 180%, tương ứng tăng thêm 284,28 tỷ đồng, lên 442,18 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 653,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 19,86 tỷ đồng.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ 161,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 94,31 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ bằng việc ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Công ty cho biết thu nhập khác đột biến chủ yếu do ghi nhận 656,3 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định, vật tư.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.492,21 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 101,52 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ghi nhận lãi trong nửa đầu năm 2023 nhưng tới 30/6/2023, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 2.020,4 tỷ đồng và bằng 73,7% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu HBC giảm 50 đồng về 10.350 đồng/cổ phiếu.

HBC: Nghị quyết ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch được công bố đúng quy định
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nêu, từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn và người đại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư