Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 11:44:01
Ocean Group hé lộ về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019
Chí Tín - 13/04/2019 11:49
 
Đại diện Công ty cổ phẩn Tập đoàn Đại dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HOSE) cho biết sẽ vẫn tiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đúng hạn theo luật định, mặc dù đang gặp khá nhiều rắc rối trong vụ tranh chấp với Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp).
Những chuyện rắc rối xảy ra tại Công ty khiến các cổ đông càng sốt ruột chờ ngày họp Đại hội cổ đông thường niên
Những chuyện rắc rối xảy ra tại Công ty khiến các cổ đông càng sốt ruột chờ ngày họp Đại hội cổ đông thường niên

Về quy định pháp luật, theo Điều 136 Luật doanh nghiệp, phiên họp Đại hội đồng thường niên được tổ chức hàng năm và trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể được gia hạn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Một trong những điểm đáng chú ý trước thềm Đại hội đồng cổ đông 2019 của Ocean Group là nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2014 – 2019 (được bầu trong phiên họp Đại hội đồng thường niên năm 2014 ngày 26/4/2014) sẽ kết thúc trong tháng 4/2019.

Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được các cổ đông của doanh nghiệp có tới hơn 6.000 cổ đông này đặc biệt chú ý để sớm kiện toàn bộ máy quản trị và kiểm soát, nhất là trong bối cảnh công ty này đã diễn ra khá nhiều chuyện lùm xùm thời gian qua.

Ocean Group cho biết, thời gian vừa qua, Công ty cũng nhận được các văn bản của một số cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị phải thực hiện tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019.

Ngoài ra, Công ty cũng đã nhận được văn bản số 1850/UBCK-GSĐC về việc đề nghị Ocean Group thực hiện tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019 theo yêu cầu của các cổ đông.

Từ các nội dung đã nêu trên, mới đây, Ocean Group cho biết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 27/4/2019 tại Hà Nội.

Liên quan đến vụ kiện giữa Ocean Group và Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 2 thành viên mới (trong đó có 1 thành viên độc lập) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tuy nhiên vào tháng 10/2018, theo yêu cầu của Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo, Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 liên quan đến tư cách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Trong giai đoạn áp dụng Quyết định này thì những thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bị ảnh hưởng bởi Quyết định 146/2018/QĐ-BPKCTT, bao gồm: Ông Nguyễn Thành Trung, Ông Nguyễn Giang Nam, Ông Hà Trọng Nam và Ông Nguyễn Thanh Tùng sẽ chưa thể xác định được tư cách để tham gia và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đến nay, vụ án đang bước sang giai đoạn phúc thẩm nên Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời của Tòa Ba Đình vẫn sẽ tiếp tục còn hiệu lực, đồng nghĩa với việc một số người vẫn trong giai đoạn bị “treo” chưa xác định được thẩm quyền tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group cho biết:

Để thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên năm 2019, tôi đã triệu tập họp phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 8/3/2019 đối với các thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT của TAND quận Ba Đình.

Tuy nhiên, tại phiên họp này, 2 thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã không tham cuộc dự họp dẫn đến cuộc họp không thể tổ chức do không đủ số lượng thành viên tối thiểu. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với 4 thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT. Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đều được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Ocean Group. Tuy nhiên khi thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã nhận được các văn bản phản hồi của bà Hương và bà Lan không công nhận việc xin ý kiến bằng văn bản của tôi, không tán thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, không công nhận Nghị quyết HĐQT số 002/2019/NQ-HĐQT-OGC về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

Tôi cho rằng, các ý kiến như đã nêu trên của bà Hương và bà Lan là không có cơ sở pháp luật, việc không tham dự họp và phản đối tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thể hiện việc các thành viên này không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý doanh nghiệp.

Tôi khẳng định, các thủ tục lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện trên cơ sở phù hợp quy định của Điều lệ Ocean Group, quy định pháp luật và theo thông lệ của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Rắc rối quyền cổ đông của Hà Bảo tại Ocean Group
Việc xác định quyền cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư