Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 07:03:24
Ocean Group nêu phuơng án khắc phục ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán
Chí Tín - 08/05/2020 07:11
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh nêu phương án khắc phục ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên.
Ocean Group vừa thay đổi nhân sự cao cấp trong năm 2019
Ocean Group vừa thay đổi nhân sự cao cấp trong năm 2019

Ocean Group cho biết, trong năm 2019, Công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 74,62 tỷ đồng, nhưng vẫn còn các vấn đề ngoài trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây trên báo cáo tài chính kiểm toán và vẫn còn các khoản lỗ lũy kế khoảng 2.843,05 tỷ đồng.

Các ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh đều tập trung vào vấn đề liên quan tới khả năng thu hồi công nợ các khoản phải thu, các khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ OGC và Công ty cổ phần dịch vụ hỗ trợ phát triển đầu tư (IOC).

Ocean Group cho biết. so sánh với các ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động nửa đầu năm 2019 và báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2018 thì ý kiến kiểm toán tại ngày 31/12/2019 đã giảm 1 ý kiến ngoài trừ do được viết chung vào ý kiến ngoại trừ khác. Các nội dung ngoại trừ khác trên báo cáo kiểm toán cơ bản không thay đổi, tuy nhiên, các số liệu về giá trị ngoại trừ đã giảm so với các kỳ trước.

Năm 2019 là sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ của ban lãnh đạo Ocean Group. Sau khi tiếp quản từ cuối tháng 6/2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực để củng cố và phát huy tối đa tiềm lực nội tại, thúc đảy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề mũi nhọn của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 125 tỷ đồng, hoàn thành 227% kế hoạch đã đề ra.

Ocean Grop cho biết vẫn đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp thu hồi các khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán, tái cơ cấu một phần các khoản mcj đầu tư, các dự án đầu tư của Công ty để thanh toán các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán.

Ocean Group thu hồi được 134,6 tỷ đồng công nợ đã trích lập dự phòng
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư