Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Petrosetco sẽ không chia cổ tức trong năm 2023
Duy Bắc - 08/04/2024 08:25
 
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 26/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2024, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Được biết, năm 2022, Petrosetco lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng nhưng kết thúc năm tài chính chỉ ghi nhận 167 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch năm; và năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu giảm 1,9%, về 17.218 tỷ đồng, hoàn thành 95,7% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm 17%, về 139 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 57,9% so với kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2024, Petrosetco cho biết sẽ tập trung vào việc quản lý chặt chẽ tài chính, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá cũng như tối ưu hoá hiệu quả các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh; tăng cường huy động vốn thông qua việc tìm kiếm và tận dụng các nguồn vốn khác nhau, từ vốn tự có đến vốn vay từ các ngân hàng hoặc đối tác.

Ngoài ra, Petrosetco sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và đa dạng hoá thị trường, sản phẩm nằm ngoài hệ sinh thái hiện tại, đặc biệt là tập trung vào phát triển các thị trường mới cũng như mở rộng phạm vi hoạt động ra các thị trường ngoài ngành.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023, Petrosetco trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông và bước sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến tối đa 10%.

Biến động lãnh đạo cấp cao trước thềm Đại hội

Về nhân sự, Petrosetco trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Thanh Cần và ông Nguyễn Quý Thịnh, đồng thời dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên mới cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Được biết, ông Trịnh Thanh Cần được bổ nhiệm vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 28/6/2022.

Ngoài ra, điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 1/2/2024, Petrosetco cho biết nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên HĐQT độc lập Petrosetco vì đã có hành vi nhận hối lộ, phạm vào Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Petrosetco khẳng định đây là hành vi cá nhân của thành viên HĐQT độc lập và sẽ được Cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự việc này không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến các hoạt động, lợi ích chung của Petrosetco và các bên liên quan.

Petrosetco cũng cho biết đang hợp tác với cơ quan chức năng theo đúng phạm vi quy định và sẽ dựa trên kết luận, phán quyết của pháp luật để thi hành các thủ tục về công tác tổ chức cán bộ thích ứng.

Petrosetco ghi nhận lợi nhuận đi lùi trong năm 2023 và dòng tiền âm kỷ lục

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Petrosetco  ghi nhận doanh thu đạt 4.482,22 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 42,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 9,68 tỷ đồng, tức tăng thêm 52,03 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 34,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 86,03 tỷ đồng, về 163,96 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5,7%, tương ứng tăng thêm 3,95 tỷ đồng, lên 73,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 62,8%, tương ứng giảm 98,12 tỷ đồng, về 58,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 22,1%, tương ứng giảm 35,24 tỷ đồng, về 124,17 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp lao dốc nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ âm sang dương, nguyên nhân chủ yếu do Petrosetco  đã thực hiện tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Lý giải doanh thu suy giảm trong quý cuối năm 2023, Petrosetco cho biết do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử giảm so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong năm 2023, Petrosetco  ghi nhận doanh thu đạt 17.218 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 139 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc kinh doanh đi lùi trong năm 2023, Petrosetco còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 240,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 167,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 636,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 813,45 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2014 đến năm 2022, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh của Petrosetco  âm kỷ lục như năm 2023. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2022 với giá trị âm 167,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Petrosetco tăng 11,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.048,9 tỷ đồng, lên 10.088,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.669,3 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.986,2 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.897,2 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 46,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 951,6 tỷ đồng, lên 2.986,2 tỷ đồng; tồn kho giảm 21,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 521,4 tỷ đồng, về 1.897,2 tỷ đồng …

Petrosetco ghi nhận lợi nhuận đi lùi trong năm 2023 và dòng tiền âm kỷ lục
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) ghi nhận lãi 42,35 tỷ đồng trong quý IV, luỹ kế năm 2023 ghi nhận lãi 137,12 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư