Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 16:20:10
Hà Nội
Phấn đấu 75% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Nhật Hạ - 09/12/2022 07:35
 
Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023, 75% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt mục tiêu năm 2023, Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5 đến 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu.

Trong đó, đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn; đạt chỉ tiêu 65% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác theo hướng tiết kiệm năng lượng;

Đạt 75% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 60% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; 

Đạt chỉ tiêu 75% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Thành phố Hà Nội cũng đề ra 4 nội dung cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất; tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 

Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường hợp tác quốc tế. Cùng với đó là các giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố Hà Nội.

Sở sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện chương trình quốc gia, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lắp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư