Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 16 gói thầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Bảo Như - 22/09/2020 17:36
 
Trong số 16 gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vừa được phê duyệt kế hoạch đấu thầu, có 3 gói thầu xây lắp quy mô 700 tỷ đồng - 1.300 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1 hiện đã được Quốc hội, Chính phủ bố trí đầy đủ kinh phí triển khai
Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 hiện đã được Quốc hội, Chính phủ bố trí đầy đủ kinh phí triển khai.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Theo đó, có 16 gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ gồm 3 gói thầu xây lắp; 1 gói thầu cung cấp thiết bị; 9 gói thầu tư vấn; 3 gói thầu phi tư vấn sẽ được triển khai đấu thầu trong thời gian từ quý III/2020 đến quý II/2021

Bộ Giao thông - Vận tải giao Tổng công ty Cửu Long có trách nhiệm căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt tổ chức thực hiện theo đúng quy định và tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. 

Các gói thầu nói trên đều được sử dụng vốn ngân sách nhà nước và giá các gói thầu bao gồm thuế VAT và chí dự phòng 10% (đối với các gói thầu xây lắp) trên cơ sở tổng mức đầu tư được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt vào tháng 6/2020.

Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có điểm đầu tại Km107+363,08 - kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa phận TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối tại Km 130+337 (nút giao Chà Và, kết nối Quốc lộ 1 hiện hữu) thuộc địa phận TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; tổng chiều dài tuyến là 22,97 km.

Tuyến đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100 km/h; mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe; mặt cắt ngang giai đoạn 1 phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Với quy mô đầu tư nói trên, tổng mức đầu tư Dự án 4.827,32 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.891,51 tỷ đồng,sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương theo Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Các gói thầu Xây lắp

 

 

 

 

1

Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)

838.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ Quý III-IV/2020

Phần khảo sát: Đơn giá cố định; Thiết kế BVTC: Trọn gói; Xây lắp: Đơn giá điều chỉnh

24 tháng

2

Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)

763.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Từ Quý III-IV/2020

24 tháng

3

Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)

1.356.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Từ Quý III-IV/2020

24 tháng

4

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS)

130.400

Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Từ Quý II/2021

Đơn giá điều chỉnh

12 tháng

II

Các gói thầu tư vấn

 

 

 

 

1

Gói thầu TV-07: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500

7.564

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Qúy III-IV/2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp + Thời gian bảo hành công trình

2

Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500

6.942

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Qúy III-IV/2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp + Thời gian bảo hành công trình

3

Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337

9.348

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Quý III-IV/2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp + Thời gian bảo hành công trình

4

Gói thầu TV-10: Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác

495

Chỉ định thầu rút gọn

Từ Quý III/2022

Trọn gói

03 tháng

5

Gói thầu TV-11: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

4.300

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Quý III/2022

Trọn gói

06 tháng

6

Gói thầu TV-12: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công

2.300

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Quý IV/2020

Trọn gói

Theo tiến độ thi công các gói thầu xây lắp

7

Gói thầu TV-13: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh (ITS)

3.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Quý I/2021

Phần TKKT, lập dự toán: Trọn gói; Phần khảo sát: Đơn giá cố định

04 tháng

8

Gói thầu TV-14: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh (ITS)

200

Chỉ định thầu rút gọn

Từ Quý I/2021

Trọn gói

02 tháng

9

Gói thầu TV-15: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS)

2.231

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)

Từ Quý II/2021

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu thiết bị + Thời gian bảo hành công trình

Kịch bản mới cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Đề xuất nhượng quyền thu phí cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sau khi hoàn thành vào năm 2023 sẽ mở ra hướng đầu tư mới cho các công trình hạ tầng giao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư