Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 17:36:24
PNJ dự kiến mở mới 31 cửa hàng trong năm nay
Thị Hồng - 12/03/2020 10:06
 
CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt khoảng 19.000 tỷ đồng và 1.349 tỷ đồng, tăng lần luợt 12% và 13% so với kết quả năm 2019. Cùng với đó, năm nay, PNJ đặt kế hoạch chỉ mở thêm 31 cửa hàng.

Hội đồng quản trị PNJ nhận định, 2020 sẽ là năm thách thức với kinh tế Việt Nam khi tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cũng như tình hình dịch Covid-19 đang gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực. 

Năm nay, PNJ đặt kế hoạch chỉ mở thêm 31 cửa hàng. Tính đến cuối năm 2019, chuỗi bán lẻ này có 346 cửa hàng tại 52/63 tỉnh, thành phố. 

PNJ cũng đã có tờ trình thông qua phương án tăng vốn khi dự kiến phát hành hơn 22,5 triệu cổ phiếu (tổng giá trị tương đương 225,1 tỷ đồng) trong năm 2020. 

.
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PNJ.

Dự kiến, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PNJ được tổ chức vào sáng 28/03 tới.

Ngoài tờ trình giải thể tiểu ban Tài chính, PNJ sẽ thông qua việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Như vậy, sẽ có 3 tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm tiểu ban Chiến lược, tiểu ban Kiểm toán nội bộ và tiểu ban Kiểm toán nội bộ. 

Cùng với đó, thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là bà Phạm Vũ Thanh Giang và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cũng như bầu bổ sung 02 thành viên cho nhiệm kỳ 2020-2025.  

Nếu năm 2020, PNJ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.349 tỷ đồng, HĐQT và lãnh đạo chủ chốt sẽ được thưởng 1,5%/lợi nhuận sâu thuế.

.
Kết quả kinh doanh năm 2019 của PNJ.

Năm 2019, tất cả chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của PNJ đều tăng trưởng so với năm 2018, trong đó, lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng trên 20%. Dù vậy, nếu so với kế hoạch năm, doanh thu thuần thấp hơn 6.6% (đạt 17.000 tỷ đồng). 

Trong 1.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019, PNJ dự kiến sẽ trích 149,2 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng-phúc lợi lao động, Quỹ hoạt động của HĐQT và Quỹ thưởng HĐQT/lãnh đạo chủ chốt. Cùng với đó, chi 403,4 tỷ đồng cho chia cổ tức với tỷ lệ 18%/mệnh giá.

PNJ với lằn ranh của cuộc chơi tài sản
Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HoSE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tháng đầu năm tốt đẹp, nhưng đằng sau đó vẫn còn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư