Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
PV Drilling ký quỹ hơn 15 triệu USD để bảo lãnh mở L/C
Chí Tín - 24/04/2020 10:56
 
Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD, sàn HoSE) cho biết Hội đồng quản trị công ty này đã phê duyệt việc ký quỹ bảo lãnh mở L/C (thư tín dụng).
PVDrilling hoạt động trong lĩnh vực khoan dịch vụ dầu khí
PVDrilling hoạt động trong lĩnh vực khoan dịch vụ dầu khí

Theo đó, việc ký quỹ được sử dụng bằng nguồn tiền trên tài khoản của công ty này tại ngân hàng, số tiền là 15,2 triệu USD.

Mục tiêu ký quỹ để bảo lãnh L/C theo quy định tại hợp đồng ký với National Oilwell Varco.L.P (NOV) – Dự án DES.

Thời hạn L/C từ ngày ký quỹ đến hết thời hạn của L/C theo quy định của hợp đồng, dự kiến khoảng 1 năm. Số tiền ký quỹ sẽ được giải tỏa theo tiến độ thanh toán L/C.

Hội đồng quản trị Công ty cũng chấp thuận chủ trương việc PV Drilling cho PVD Tech vay từ số tiền ký quỹ nêu trên để thanh toán cho L/C trong trường hợp việc giải ngân từ hợp đồng tín dụng dài hạn cho Dự án DES vị chậm tiến độ thanh toán L/C.

PVD Tech là một trong những đơn vị thành viên của PVDrilling, công ty này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật giếng khoan; dịch vụ thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị kỹ thuật cao; Dịch vụ thương mại, bảo dưỡng và logistic. Hiện nay, PVDrilling đang nắm giữ 97% vốn trong tổng số vốn 200 tỷ của PVD Tech.

Ngoài PVD Tech, PV Drilling còn có 6 công ty thành viên khác đều do PV Driling nắm 100% vốn. Trong đó PV Drilling Division hoạt động quản lý vận hành đội ngũ giàn khoan sở hữu (PV DRILLING I, II, III, VI & 11) và các giàn khoan thuê ngoài; PV Invest cung cấp chuyên gia trình độ cao và các dịch vụ kỹ thuật thiết bị dầu khí trên giàn khoan và giàn khai thác.

Một số công ty con khác còn có PV Offshore hoạt động kiểm định, bảo dưỡng, chế tạo thiết bị khoan, cung ứng nhân lực khoan, ứng cứu sự cố tràn dầu; PV Logging hoạt động đo khí, kéo thả thiết bị trong lòng giếng, đo Karota khai thác, bắn vỉa dầu khí, thử vỉa dầu khí, cung cấp chuyên gia địa chất, bảo quản và vận chuyển thuốc nổ công nghiệp; PVD Well Services cho thuê thiết bị khoan, kéo thả ống chống, khoan kiểm soát áp suất (MPD).

Một công ty con nữa là PVD Deepwater hoạt động cung ứng giàn khoan biển nước sâu, các dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên. Đây cũng là công ty con có quy mô vốn lớn nhất với 764 tỷ đồng.

PVDrilling có tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là 20.891,7 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định có giá trị lên tới 13.935,7 tỷ đồng.

Trong số các tài sản cố định của của PVDrilling, từ tháng 11/2016 đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2019, giàn khoan PV Drilling V ngưng hoạt động vì đang chờ việc.

Giá trị còn lại của giàn khoan PV Drilling V tại ngày 31/12/2019 là 2.813.090.939.700 đồng (tại ngày 31/12/2018: 2.813.090.939.700 đồng).

Tháng 9/2019, PVDrilling đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan PV Drilling V với Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP).

 Hợp đồng đã ký có thời hạn 6 năm, với 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/4/2021 để phục vụ cho chương trình khoan của BSP tại Brunei.

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm các tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2019 với giá trị là 1.151.798.871.181 đồng (tại ngày 31/12/2018: 1.018.579.064.226 đồng).

Khấu hao tài sản cố định hữu hình trong năm bao gồm 10.683.625.690 đồng là hao mòn tài sản cố định được đầu tư, mua sắm bằng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ (năm 2018: 13.978.739.037 đồng).

Dầu khí thắt lưng, buộc bụng vượt khó
Đại dịch Covid-19 và giá dầu thô trên thị trường thế giới sụt giảm nghiêm trọng đang tạo nên khủng hoảng kép cho ngành dầu khí.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư