Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 12:08:31
PV Gas: Lợi nhuận quý II chỉ bằng 56% cùng kỳ năm trước, rót 21.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn
Chí Tín - 23/07/2020 15:40
 
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas, mã GAS, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Giá dầu giảm đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của PV Gas
Giá dầu giảm đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của PV Gas

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 15.627 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 20.353,4 tỷ đồng).

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 32.721 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ 6 tháng 38.992 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của PV Gas quý II/2020 là 1.712,67 tỷ đồng, chỉ bằng 56% so với kết quả lợi nhuận 3.056,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

PV Gas cho biết, lợi nhuận quý II giảm do giá dầu brent bình quân quý II/2020 chỉ là 29,56 USD/thùng, thấp hơn 39,3 USD/thùng so với mức 68,86% so với giá dầu trong giai đoạn quý II/2019.

Theo đó, giá dầu brent bình quân đã giảm tới 57%, điều này làm cho giá bán các sản phẩm của PV Gas giảm tương ứng.

Tại ngày 30/6/2020, PV Gas có tổng tài sản là 67.211,6 tỷ đồng. Trong đó, công ty dành 21.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, số tiền này lớn gấp 1,5 lần so với quy mô tài sản cố định khoản 14.600 tỷ của Công ty.

Trong nhóm tài sản ngắn hạn, PV Gas có 312,7 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, 67,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Mới đây, PV Gas cũng vừa có văn bản xin ý kiến cổ đông để thông qua việc công ty kê khai, nộp toàn bộ khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu do PV Gas bán cho sản xuất điện phát sinh từ ngày 20/3/2019 vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

PV Gas trả thêm 6.700 tỷ đồng cổ tức vào tháng 10/2020
Trong khi toàn bộ cổ tức năm 2018 được “ông lớn” này chi trả ngay trong năm 2018, phần còn lại của cổ tức năm 2019 sẽ được chi trả vào cuối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư