Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 07 năm 2022, 20:08:02
PwC hỗ trợ DIV giám sát hệ thống IT
Chí Tín - 14/12/2015 14:55
 
Sáng nay (14/12), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) đã ký kết “Hợp đồng gói thầu DT#3: Xác nhận Hệ thống Công nghệ thông tin độc lập của Bên thứ ba”.
Lễ ký kết giữa PwC và DIV vừa diễn ra hôm 14/12
Lễ ký kết giữa PwC và DIV vừa diễn ra

Theo Hợp đồng này, Công ty tư vấn PwC sẽ tiến hành đánh giá, khuyến nghị và điều chỉnh, xác nhận và kiểm tra việc cài đặt và chức năng của toàn hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông cho quy trình nghiệp vụ của DIV.

Ðể triển khai dự án này, PwC mang đến một đội ngũ các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhằm giám sát thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tại các nước đang phát triển trong khu vực, trên toàn thế giới và ngay tại Việt Nam.  

Trong khi đó, DIV hiện là một trong ba đơn vị thụ hưởng của Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Dự án FSMIMS) sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

DIV cho biết, Dự án FSMIMS sẽ giúp DIV nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò và các mục tiêu quan trọng của mình trong việc bảo vệ người gửi tiền.

Theo đó, mục tiêu việc xác nhận của bên thứ ba độc lập nhằm đảm bảo chất lượng thiết kế toàn bộ hệ thống và các kết quả đầu ra của gói thầu DG#1 Cung cấp, lắp đặt, tích hợp Hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông cho quy trình nghiệp vụ của DIV.

Xác nhận của bên thứ ba là một trong những cãn cứ thiết thực để Ban lãnh đạo DIV xem xét và đưa ra quyết định đối với việc chấp thuận kết quả chuyển giao của gói thầu DG#1, và để tối đa hóa lợi ích của dự án quan trọng này cho DIV.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban chỉ đạo dự án của DIV cho biết, vai trò của hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông trong khuôn khổ dự án FSMIMS là vô cùng quan trọng. “Chúng tôi tin tưởng rằng, kinh nghiệm và năng lực của PwC Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho sự thành công của dự án này”, ông Huy nói.

Về phía PwC, bà Ðinh Thị Quỳnh Vân - Tổng Giám đốc cho rằng, PwC mong muốn dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng nhiệm vụ của DIV, qua đó đẩy mạnh vai trò của định chế tài chính này trong Mạng an toàn tài chính quốc gia.

MIC và PWC ký hợp đồng tư vấn chiến lược với PWC
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hệ thống quản lý hiệu quả công việc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư