Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh điều tra các sai phạm của Công ty Bách Đạt An
Linh Đan - 04/03/2023 21:53
 
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn của Công ty cổ phần Bách Đạt An theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Quảng Nam… cho biết, trong thời gian qua, Công ty cổ phần Bách Đạt An đã thiếu quyết tâm, không nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, phối hợp không chặt chẽ với các sở, ngành và UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là các Dự án Khu đô thị Bách Đạt, Dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và Dự án Khu đô thị Hera Complex Riveside.

Tại các cuộc họp giải quyết vướng mắc do UBND tỉnh chủ trì và các văn bản kiến nghị của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty luôn khẳng định có đầy đủ năng lực tài chính và quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, thực tế năng lực tài chính hiện nay của Công ty không đảm bảo. Cụ thể là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với phần đất đã được UBND tỉnh giao đợt 1 để triển khai dự án Khu đô thị Bách Đạt, chưa chuyển đầy đủ nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt từ tháng 8/2022 để tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của các Dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riveside.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh của Công ty cổ phần Bách Đạt An theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An khẩn trương chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan. Thời gian hoàn thành việc chuyển tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn trước ngày 10/3/2023.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ về tài chính với nhà nước đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Bách Đạt. UBND tỉnh chỉ xem xét gia hạn thời gian thực hiện các dự án khi Công ty hoàn thành các yêu cầu nêu trên.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn theo dõi việc chuyển tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Công ty cổ phần Bách Đạt An. Trường hợp Công ty cổ phần Bách Đạt An chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án phù hợp. Trường hợp Công ty cổ phần Bách Đạt An không chuyển nguồn kinh phí đảm bảo đủ theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá năng lực tài chính của Công ty, báo cáo UBND tỉnh xem xét không gia hạn thời gian thực hiện dự án, thu hồi dự án và chỉ đạo giải quyết các phát sinh sau khi thu hồi dự án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi việc Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam đề nghị Cục hướng dẫn việc thỏa thuận quản lý, sử dụng nguồn thu của nhân dân tại Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam (nếu được đề nghị) để chủ trì hướng dẫn 2 Công ty thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và khả năng giải phóng mặtbằng đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị Bách Đạt (khoảng 2,6 ha); báo cáo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo hướng giữ lại chỉnh trang, kết thúc dự án.

UBND thị xã Điện Bàn theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An kịp thời chuyển nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã thực hiện chi trả theo các phương án bồi thường đã được phê duyệt. Trường hợp đến hết ngày 10/3/2023, Công ty cổ phần Bách Đạt An không chuyển tiền hoặc có chuyển nhưng không đủ, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Quảng Nam: Tranh chấp tại các dự án Bách Đạt An, các bên thiếu thiện chí giải quyết
Doanh nghiệp không hợp tác giải quyết tranh chấp, buộc tỉnh Quảng Nam yêu cầu cung cấp thông tin các dự án bất động sản do Công ty Bách Đạt An làm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư