Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 09:32:54
Quảng Nam: Dự án không có khả năng thực hiện sẽ phải chấm dứt hoạt động
Hoàng Anh - 20/07/2022 19:02
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, những dự án không có khả năng thực hiện; điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện pháp lý thì tham mưu cơ quan thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án và các địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Kết luận thanh tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường có 14 dự án, Thanh tra tỉnh có 8 dự án.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, đề xuất xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định…

Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các Dự án chậm tiến độ đầu tư.
Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao ban Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi cơ quan mình quản lý.

Đối với những dự án đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định hoặc trên thực tế chưa triển khai thực hiện thì kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư…

Ngoài ra, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho thấy, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất.

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành 63 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 16 tỷ đồng và 112.190 m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng và 112.190 m2 đất … Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận 9 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển khai 22 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 2 cuộc; phát hiện sai phạm hơn 2,9 tỷ đồng, 112.190 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.  

Tỉnh Quảng Nam đã tỉnh quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 4 dự án, 18 tháng đối với 1 dự án; 16 tháng đối với 2 dự án.

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm về chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, việc nhận tiền đền bù nộp vào tài khoản tiền gửi, nhưng không nộp vào NSNN theo quy định; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất.

Quảng Nam đề nghị chuyển đổi hơn 30 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ
Tỉnh Quảng Nam đề nghị, bổ sung 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022, tổng diện tích hơn 30 ha.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư