Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Quảng Ngãi đưa cát làm vật liệu xây dựng vào diện phải kê khai giá
Linh Đan - 02/01/2024 18:45
 
Quảng Ngãi vừa thông báo danh mục hàng hóa là cát làm vật liệu xây dựng thuộc diện phải thực hiện kê khai giá và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành thông báo danh mục hàng hóa là cát làm vật liệu xây dựng thuộc diện phải thực hiện kê khai giá.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc diện kê khai giá lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá đối với cát làm vật liệu xây dựng theo quy định; tổ chức tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân thuộc diện kê khai giá.

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải kê khai giá thực hiện kê khai giá, gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo đúng quy định của pháp luật trước khi thực hiện bán cát làm vật liệu xây dựng ra thị trường; niêm yết và thực hiện đúng mức giá đã kê khai trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; giải trình mức giá đã kê khai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện", UBND tỉnh yêu cầu.

Quảng Ngãi điều chỉnh, bổ sung Dự án Đường Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb
UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung đoạn Km76+230 - Km82+00, L = 5,77 km vào Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư