Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 08:07:09
Quảng Trị: Tiếp nhận 12 chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Tiến Nhất - 19/06/2019 11:23
 
Theo thông tin từ Sở KH&ĐT Quảng Trị cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã vận động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp nhận 12 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị vốn cam kết hơn 3,3 triệu USD.
Các Dự án NGO chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như rà phá bom mìn, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Các dự án NGO tại Quảng Trị chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như rà phá bom mìn, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hiện nay, Quảng Trị có hơn 60 chương trình, dự án và khoản viện trợ phi dự án do 25 tổ chức NGO tài trợ được triển khai thực hiện. Vốn đăng ký thực hiện các dự án trong năm 2019 dự kiến khoảng 15 triệu USD, trong đó vốn chuyển tiếp thực hiện khoảng 12,34 triệu USD;  vốn giải ngân các khoản viện trợ NGO trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 5 triệu USD.

Các dự án NGO chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như rà phá bom mìn, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn… đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế và đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), đến hết quý II/2019, Quảng Trị có 14 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 46,65 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 0,9 triệu USD. Doanh thu của các dự án FDI trên địa bàn tỉnh ước đạt 15 triệu USD, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.700 lao động.

Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh quy mô vốn đầu tư nhỏ, hầu hết đang trong quá trình xây dựng cơ bản hoặc mới bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy lợi nhuận sau thuế chưa có, các doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài và thuế VAT do đó nhìn chung đóng góp lớn nhất của các doanh nghiệp FDI cho địa phương là góp phần giải quyết việc làm cho lao động đặc biệt là lao động phổ thông, phần đóng góp về thu ngân sách cho tỉnh còn hạn chế…

Đồng ý giao Gazprom làm chủ đầu tư Dự án nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Quảng Trị
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc giao Công ty Gazprom EP Internatiional B.V (là công ty con của Tập đoàn Gazprom - Liên Bang Nga)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư