Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Quốc hội làm nhân sự, xem xét nội dung cải cách tiền lương
Nguyễn Lê - 25/06/2024 09:17
 
Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 sẽ được báo cáo Quốc hội chiều nay.
.
Quốc hội bấm nút điều chỉnh chương trình Kỳ họp.

Theo chương trình mới được điều chỉnh sáng nay (25/6) từ 11h Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và trình Quốc hội việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV một vị đại biểu đoàn Hà Nội.

Ngay sau đó Quốc hội thảo luận ở đoàn về  nội dung trên.

Chiều cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Sau khi lập Ban kiểm phiếu, Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình báy Báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Nội dung tiếp theo của buổi chiều là Quốc hội nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội  và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án này.

Tiếp đến, Quốc hội thảo luận tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024, phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Thời  gian thảo luận ở hội trường về hai nội dung này là từ 16 giờ 15 đến 17 giờ ngày 26/6.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư