Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 14:14:30
Quý II/2022, Đức Long Gia Lai ghi nhận lỗ tới 309,22 tỷ đồng
Duy Bắc - 11/08/2022 07:23
 
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 21,9% và lỗ trong quý II/2022.

Lỗ hoạt động cốt lõi thêm 373,7 tỷ đồng

Trong quý II/2022, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 375,39 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ lên tới 309,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 10,92 tỷ đồng, tức giảm 320,14 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 13,55 tỷ đồng lên 73,83 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 20,7%, tương ứng tăng thêm 12,29 tỷ đồng lên 71,71 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 14,7%, tương ứng tăng thêm 18,63 tỷ đồng lên 145,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 302,29 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 28,78 tỷ đồng, tức tăng thêm 331,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ 373,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 37,55 tỷ đồng, tức giảm 336,15 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận cốt lõi âm, Công ty bớt lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tới 71,71 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của DLG (Nguồn BCTC).
Cơ cấu doanh thu của DLG (Nguồn BCTC).

Xét về cơ cấu doanh thu, trong quý II, doanh thu chủ yếu ghi nhận 240,3 tỷ đồng từ bán linh kiện điện tử, chiếm 64% tổng doanh thu; doanh thu dịch vụ trạm thu phí BOT ghi nhận 105,6 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng doanh thu và các lĩnh vực khác.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 723,33 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 297,51 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 23,4 tỷ đồng, tức giảm tới 320,91 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 307,2 tỷ đồng, Công ty nâng lỗ lũy kế tới 30/6/2022 lên lỗ 1.157,6 tỷ đồng (đầu năm lỗ 850,4 tỷ đồng), chiếm gần 39% vốn điều lệ.

Trong năm 2022, Đức Long Gia Lai đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận lỗ 297,51 tỷ đồng, Đức Long Gia Lai còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai giảm 4,8% so với đầu năm về 6.728,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.776,2 tỷ đồng, chiếm 41,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.733,5 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.319,6 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 2,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 90,9 tỷ đồng về 3.097 tỷ đồng và chiếm 46% tổng nguồn vốn.

DLG đẩy mạnh trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: DLG).
DLG đẩy mạnh trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: DLG).

Điểm đáng lưu ý tính tới cuối quý II, dự phòng nợ phải thu khó đòi là 571,1 tỷ đồng, tăng thêm 209 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, trích lập dự phòng bổ sung tăng thêm tới 284,1 tỷ đồng.

Cổ phiếu DLG đang diện cảnh báo

Ngày 14/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết về việc đưa cổ phiếu DLG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 18/4/2022 tới nay. Lý do được đưa ra do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 16,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 850,36 tỷ đồng, thuộc trường hợp cảnh báo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu DLG đóng cửa giá tham chiếu 4.610 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu của Đức Long Gia Lai (DLG) rơi vào diện cảnh báo
Kể từ hôm nay (18/4), cổ phiếu DLG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo Quyết định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư