Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Quý II/2023, Nhà Đà Nẵng có lãi trở lại 61,24 tỷ đồng
Duy Bắc - 20/07/2023 08:37
 
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN - sàn HNX) ghi nhận lãi trong quý II và 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ lỗ.

Trong quý II/2023, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 97,35 tỷ đồng, tăng 85,61 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 61,24 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 114,28 tỷ đồng, tức tăng thêm 175,52 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5%, về còn 53,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 75,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 51,34 tỷ đồng, lên 52,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 35,8%, tương ứng tăng thêm 3,52 tỷ đồng, lên 13,34 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 9,72 tỷ đồng so với cùng kỳ 128,87 tỷ đồng, tức giảm 138,59 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 164,2%, tương ứng tăng thêm 2,66 tỷ đồng, lên 4,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải có lãi trở lại trong quý II, Nhà Đà Nẵng cho biết do tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm do không còn trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, Công ty còn thực hiện hoàn nhập dự phòng dẫn tới chi phí tài chính âm.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 312,57 tỷ đồng, tăng 245,51 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 95,22 tỷ đồng, tức tăng thêm 262,64 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 387,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dịch 159,83 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Công ty hoàn thành 104,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với việc ghi nhận lãi trở lại, trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính lại ghi nhận âm 116,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 138,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 192,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính không biến động.

Tiếp tục tăng tiền đầu tư vào chứng khoán

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 7,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 112,7 tỷ đồng, về 1.384,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 797,5 tỷ đồng, chiếm 57,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 230,9 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 127,3 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động chủ yếu tồn kho giảm 42,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 169,9 tỷ đồng, về 230,9 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 3,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 28,3 tỷ đồng, lên 797,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong đó, danh mục đầu tư chứng khoán là 368.2 tỷ đồng, tương ứng chiếm 26,6% tổng tài sản. Như vậy, Nhà Đà Nẵng đang mang 26,6% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)
Danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)

Về danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết, giá trị gốc đầu tư đầu năm là 309,6 tỷ đồng, cuối quý II/2023 đã tăng lên 367,4 tỷ đồng và giá trị hợp lý của các khoản đầu tư là 398,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đang đầu tư 110,1 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG, 108,8 tỷ đồng cổ phiếu VHM, 96,5 tỷ đồng cổ phiếu STB, 19,14 tỷ đồng cổ phiếu DGC, 18,9 tỷ đồng cổ phiếu VND, 17,1 tỷ đồng cổ phiếu MWG và các cổ phiếu khác.

Điểm đáng lưu ý, so với đầu năm, trong nửa đầu năm 2023, Công ty lần đầu tiên xuất hiện khoản đầu tư vào cổ phiếu VND, STB, SSI, MWG và DGC.

Đối với tồn kho, Công ty ghi nhận giảm từ 390,99 tỷ đồng về 220,89 tỷ đồng do giảm giá trị tại dự án Monarchy Block B.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2023, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 64,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 292,1 tỷ đồng, về 162,2 tỷ đồng và chỉ còn chiếm 11,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 30,3% tổng nguồn vốn). Trong đó, người mua trả trước giảm do giảm khoản mục khách hàng trả trước tại dự án Monarchy Block B.

Cơ quan Công an phong tỏa tài khoản với giá trị 222 tỷ đồng liên quan tới việc định giá sai khi cổ phần hóa

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhà Đà Nẵng cho biết, hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm năm 2010 chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng, khoản giá trị tài sản thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đã được đưa vào phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Nhà Đà Nẵng sau khi cổ phần hóa.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành lệnh phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng.

Chính vì vậy, Nhà Đà Nẵng trình cổ đông giao cho Hội đồng quản trị cân đối các nguồn vốn từ quỹ thưởng Ban điều hành, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập từ năm 2010 đến năm 2018 và một phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để thực hiện khắc phục thiệt hại theo hướng dẫn của Cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trong Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2023 chưa thấy khoản mục trích lập dự phòng 222 tỷ đồng được hạch toán.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, cổ phiếu NDN tăng 200 đồng lên 10.600 đồng/cổ phiếu.

Nhà Đà Nẵng bị phong tỏa 222 tỷ đồng trong tài khoản
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng bị phong tỏa với tài khoản mở tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư