Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2021, 08:09:29
Quý III/2021: SAM Holdings (SAM) báo lãi tăng 16,1% nhờ hoạt động tài chính
Việt Dũng - 27/10/2021 20:45
 
Mặc dù nguồn thu chính sụt giảm mạnh và lỗ từ liên doanh liên kết, song SAM vẫn ghi nhận lãi ròng quý III/2021 tăng khả quan nhờ hoạt động tài chính.

Công ty cổ phần SAM Holdings (mã: SAM - sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, SAM ghi nhận doanh thu đạt 381,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,44 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 98% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 48,8 tỷ đồng lên 98,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,3 tỷ đồng so với quý III/2020 (24,1 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư (22,5 tỷ đồng), tương ứng tăng 21,7 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính khác ( 66,9 tỷ đồng), tương ứng tăng 29,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngược lại, chi phí tài chính so với giai đoạn quý III/2020 của SAM giảm 12,2 tỷ đồng. Trong đó khoản chi phí tài chính khác giảm 17,7 tỷ đồng về 1,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 1.280,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 48,6 tỷ đồng (giảm 3,7%) và tăng 12,6 tỷ đồng (khoảng 25,8%) so với giai đoạn năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, xét thấy dòng tiền kinh doanh chính âm 821 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 3856,7 tỷ đồng.

Với giá trị dòng tiền kinh doanh và đầu tư âm như vậy, SAM đã huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 4928,4 tỷ đồng  để bù đắp thâm hụt, trong đó chủ yếu phát sinh từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu và tăng vay nợ.

Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính quý III/2021 của SAM
Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính quý III/2021 của SAM.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản SAM đạt 7200,2 tỷ đồng tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn( 1.642,6 tỷ đồng), chiếm 22,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn (1.153 tỷ đồng), chiếm 16% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn (1596,1 tỷ đồng), chiếm 22,2% tổng tài sản.

Để bù đắp dòng tiền, tổng vay nợ là 1.333,2 tỷ đồng, tăng 111,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 704,1 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng nguồn vốn; vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 586,7 tỷ đồng, tăng 85,3%, vay nợ thuê tài chính dài hạn là 746,5 tỷ đồng, tăng 139% so với đầu năm. 

Tuy nhiên, khoản phải trả ngắn hạn khác còn 817,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 317,4 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 11,4% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SAM bất ngờ tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay. Song song đó, thanh khoản cũng được cải thiện so với những tháng trước đó, bình quân 1 tháng gần nhất ghi nhận hơn 1,5 triệu cổ phiếu/phiên.

Trần Anh Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sam Holdings: Không thể diễn với tiền tỷ
Sự có mặt của ông Trần Anh Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sam Holdings trong Chương trình truyền hình thực tế Shark Tank có thể đánh dấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư