Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Quý III/2022, lợi nhuận TDC tăng gần 214 lần lên 120,38 tỷ đồng
Duy Bắc - 25/10/2022 14:47
 
9 tháng đầu năm 2022, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HoSE) ghi nhận 143,97 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 3,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý III/2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1.505,33 tỷ đồng, tăng 574,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 120,38 tỷ đồng, tăng 213,96 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,1% về còn 14,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 294,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 158,38 tỷ đồng lên 212,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 2,74 tỷ đồng lên 26,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,7%, tương ứng tăng thêm 5,26 tỷ đồng lên 30,68 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu là hoạt động kinh doanh bất động sản.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.304,51 tỷ đồng, tăng 179,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 143,97 tỷ đồng, tăng 285,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 103,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 330,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 71,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 277,7 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Như vậy, trong kỳ, Công ty đã tạo ra dòng tiền từ kinh doanh, dòng tiền này giúp trả bớt nợ vay.

Không còn ghi nhận tiền 600 tỷ đồng của Gamuda Land Bình Dương

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 12,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 641,4 tỷ đồng về 4.598,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 2.002 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.517,2 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; tồn kho đạt 415,7 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 139,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 884,4 tỷ đồng lên 1.517,2 tỷ đồng; tồn kho giảm 77,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.410,6 tỷ đồng về 415,7 tỷ đồng.

Cơ cấu phải thu của TDC tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu phải thu của TDC tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh phải thu khách hàng tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 1.113,1 tỷ đồng phải thu các khách hàng mua bất động sản so với đầu năm 155,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 958 tỷ đồng so với đầu năm. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh khách hàng mua dự án nào của Công ty.

Cơ cấu tồn kho của TDC tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu tồn kho của TDC tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Ngược lại, khoản mục tồn kho giảm mạnh chủ yếu do giảm ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang về 232,8 tỷ đồng, tức giảm 1.419,1 tỷ đồng so với đầu năm. Tương tự như các khoản phải thu, Công ty không thuyết minh giảm mạnh tồn kho dự án nào.

Cơ cấu phải trả tổ chức và cá nhân tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu phải trả tổ chức và cá nhân tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Một điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2022, Công ty không còn ghi nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án Uni Galaxy cho Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương. Được biết, thời điểm 30/6/2022, Công ty ghi nhận khoản mục này là 600 tỷ đồng.

Được biết, ngày 15/9/2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở thương mại Dãy phố Ngân Hà (Uni Galaxy) cho một công ty, với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.284,65 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 1.250 tỷ đồng và giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật chưa gồm thuế GTGT là 34,65 tỷ đồng.

Thêm nữa, thời gian thanh toán được chia làm hai đợt đối với quyền sử đất và hạ tầng. Trong đó, đối với quyền sử dụng đất, đợt 1 sẽ thanh toán 600 tỷ đồng, tương đương 48% giá chuyển chuyển nhượng; đợt 2 sẽ thanh toán 650 tỷ đồng, tương đương 52% giá trị chuyển nhượng.

Đối với giá trị hạ tầng được chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ thanh toán 16,63 tỷ đồng, tương đương 48% giá trị chuyển nhượng hạ tầng; và đợt 2 sẽ thanh toán 18,02 tỷ đồng, tương đương 52% giá trị chuyển nhượng.

Được biết, dự án Uni Galaxy có diện tích 56.015 m2, tọa lạc tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, thời điểm Công ty ghi nhận doanh thu đột biến từ bất động sản trong quý III, trùng với thời điểm khoản mục nhận cọc dự án Uni Galaxy cũng không ghi nhận nữa.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 15,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 270,7 tỷ đồng về 1.435,3 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nguồn vốn.

TDC góp 844,7 tỷ đồng đầu tư dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua phương án hợp tác triển khai thực hiện dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng.

Dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm có quy mô 101.857,8 m2 với 330 căn và nằm tại lô đất P1-RM2, Khu đô thị Công nghiệp và Dịch vụ Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trong đó, tổng vốn đầu tư là 1.689,4 tỷ đồng, mỗi bên 50%, tương ứng 844,7 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án và tất toán dự án từ nay cho đến 31/12/2026 và tùy vào tình hình thực hiện kinh doanh dự án để các bên thỏa thuận thêm thời gian thực hiện.

TDC công bố chuyển nhượng dự án Uni Galaxy cho Gamuda Land với giá trị 1.284,65 tỷ đồng
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) thông qua kế hoạch bán tài sản cho đối tác ngoại.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư