Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 03:11:20
Sàn HoSE sắp đón tân binh mới ngành dịch vụ hàng không
Chí Tín - 24/07/2020 11:08
 
Công ty cổ phần Tập đoàn ASG vừa công bố bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.
ASG hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hóa hàng không
ASG hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hóa hàng không

Theo đó, Công ty sẽ niêm yết 63 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), tương ứng với vốn điều lệ hơn 630 tỷ đồng. Mã chứng khoán là ASG.

Tập đoàn ASG là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành (i) dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, (ii) dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, (iii) dịch vụ vận tải, và (iv) dịch vụ kho bãi.

Trong năm 2019, doanh thu từ dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không đạt 368 tỷ đồng, tăng 18,85% so với năm 2018 đạt 310 tỷ đồng do sản lượng hàng hóa hàng không tăng 9%.

Doanh thu từ dịch vụ mặt đất hàng không đạt 179 tỷ, tăng 130,93% so với năm 2018 là 77 tỷ do hoạt động dịch vụ mặt đất hàng không của AGS được ghi nhận hợp nhất từ khi CIAS trở thành công ty con của ASG từ tháng 6/2018 và số lượng chuyển bay phục vụ trong năm 2019 tăng 12% so với năm 2018.

Doanh thu kho bãi, khác đạt 134 tỷ, tăng 167,55% so với năm 2018 là 50 tỷ chủ yếu do mảng hoạt động bán hàng, dịch vụ phòng chờ và phục vụ ăn uống của CIAS được ghi nhận hợp nhất từ khi CIAS trở thành công ty con của ASG từ tháng 6/2018.

Doanh thu từ hoạt động vận tải năm 2019 đạt 201 tỷ đồng, giảm 2,20% so với 205 tỷ đồng của năm 2018; Lợi nhuận gộp từ hoạt động vận tải năm 2019 giảm so với năm 2018 do Công ty mở rộng hoạt động vận tải ngoài vận tải hàng hóa hàng không.

Trong quý I/2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất của ASG đạt 197 tỷ, trong đó doanh thu từ hoạt động phục vụ hàng hóa hàng không đạt 80 tỷ, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ dịch vụ vận tải đạt 54 tỷ, tăng 12,20% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ dịch vụ mặt đất hàng không đạt 31 tỷ, giảm 20,17% so với cùng kỳ năm trước do tác động của dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới vào đầu năm 2020. Tổng lợi nhuận gộp đạt 51 tỷ, giảm 25,42% so với Quý 1 năm 2019.

Về hoạt động tăng vốn thời gian gần đây, hồi tháng 3/2018, Công ty đã phát hành 1,5 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành 150 tỷ.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm từ ngày 3/3/2018 đến ngày 3/3/2020 với lãi suất 4%/năm, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 1:10.

Thời hạn chuyển đổi đợt 1 là tối đa 50% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và đợt 2 chuyển đổi phần còn lại tại ngày đáo hạn.

Tháng 3/2019, Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu đợt 1: Số lượng trái phiếu chuyển đổi là 50% tương ứng 749.994 trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành 7.499.940 cổ phần phổ thông. Công ty đã hoàn thành các thủ tục tăng vốn của đợt chuyển đổi trái phiếu này.

Tháng 3/2020, Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu đợt 2: Số lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại là 50% tương ứng 750.006 trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành 7.500.060 cổ phần phổ thông. Công ty đã hoàn thành các thủ tục tăng vốn của đợt chuyển đổi trái phiếu này.

Cổ phiếu APH của An Phát Holdings được chấp thuận niêm yết trên HoSE
Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vừa được Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư