Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 17:35:57
Sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra 17 dự án BOT, BT
Như Chính - 01/10/2015 17:33
 
Ông Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Người phát ngôn của Chính phủ trả lời về việc, vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kết luận thanh tra một số dự án BOT, trong đó không thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về tổng mức đầu tư các dự án, chênh lệch nghìn tỷ đồng.

Ông Nên cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trên. Cũng theo ông Nên, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thanh tra đối với 17 dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT tại Bộ Giao thông Vận tải. Kết quả thanh tra đối với từng Dự án cụ thể được đoàn Thanh tra lập và công bố theo quy định.

Khi kết thúc Kế hoạch thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp chung kết quả thanh tra 17 dự án, dự kiến sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2016.

Ngày 08/9/2015, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo giải trình và tiếp thu một số nội dung trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cũng trình bày một số vấn đề về cách tính tổng mức đầu tư... để làm rõ hơn các nội dung kết luận thanh tra.

Theo đó, tổng mức đầu tư là căn cứ ban đầu để dự tính thời gian hoàn vốn phục vụ đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian thu phí chính thức được quyết định theo giá trị quyết toán công trình nên phần kinh phí chênh lệch giữa tổng mức đầu tư và chi phí thực tế đầu tư không phải là thất thoát, lãng phí hoặc khai khống tổng mức đầu tư để kéo dài thời gian thu phí.

Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra 17 dự án, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa
Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ thanh tra Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư