Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Số hotline của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp
Khánh An - 18/02/2016 15:20
 
Doanh nghiệp, nhà đầu tư nếu gặp vướng mắc, khó khăn trong thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có thể gọi đến số hotline 0912967575.

Đây là số điện thoại của ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Ban thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Email của Ban thư ký cũng đồng thời là email của ông Hiếu: [email protected]

Ban thư ký gồm 6 thành viên vừa được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-BKH-TTg do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ công tác Bùi Quang Vinh.

Ban thư ký sẽ tập hợp các ý kiến liên quan đến thực hiện hai luật này, đồng thời chủ động, khảo sát thực tế về tình hình và kết quả thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại các địa phương và doanh nghiệp để kiến nghị Tổ công tác các phương án xử lý.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng đã bổ sung thêm 9 thành viên vào Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đây là đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số công ty luật.

Tổ công tác được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, UBDN cấp tỉnh đôn đốc, giải thích, hướng dẫn, nghiên cứu, đánh giá thi hành luật; phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan; yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo về tình hình thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, khi xét thấy cần thiết…

Cho đến thời điểm này, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã qua 6 tháng thực hiện. Mặc dù phần lớn những quy định mang tính cải cách mạnh mẽ của hai luật đã được thực hiện, song một số vướng mắc vẫn còn.

Theo thống kê ban đầu, đang tồn tại 3 nhóm vướng mắc. Một là vướng mắc do chính các quy định của hai luật do chưa được hiểu thống nhất; hai là vướng mắc phát sinh do sự chưa thống nhất giữa hai luật này và các văn bản luật khác; và ba là các vướng mắc liên quan đến quy định về điều kiện kinh doanh và đầu tư.

Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư vào cuộc
Ngay sau Tết Bính Thân, Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư phải chính thức vào việc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư