Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhận cờ thi đua về chung sức xây dựng nông thôn mới
Hạ tầng giao thông nông thôn thông thoáng, khang trang; điện chiếu sáng về đến tận thôn xóm; Chợ được đầu tư xây dựng mới bề thế, vững chãi, tấp nập người bán mua; Những cánh đồng mẫu lớn, Khu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Khu ươm trồng rau sạch... Đời sống vật chất và tinh thần vùng nông thôn thay đổi rõ rệt là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nông thôn mới của Đà Nẵng thời gian qua. Thành quả chung ấy, có đóng góp không nhỏ của Sở Kế hoạc và Đầu tư thành phố.

Trong 2 ngày 24 - 25/6, tại thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức "Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" và "Tổng kết phong trào thi đua ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng được vinh dự là 1 trong 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” trong thực hiện phong trào thi đua ngành “Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Giám đốc Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng (hàng sau cùng, bên trái) nhận cờ thi đua cấp Bộ về đóng góp xây dựng NTM TP Đà Nẵng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, với vai trò là cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Đà Nẵng và thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới TP Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020 với tổng kinh phí hơn 513 tỷ đồng (trong đó ngân sách cấp thành phố là 283,425 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 122,613 tỷ đồng, nguồn nhân dân đóng góp là 107,057 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí này đã bố trí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (Xây mới và nâng cấp mở rộng các đường trục xã, đường kiệt hẻm nông thôn: 177,92km, giao thông nông thôn: 7,3 km, đường trục chính giao nội đồng: 52,55 km, kênh tưới nội đồng cấp 2, cấp 3: 35 km, tuyến điện chiếu sáng: 95,79 km, xây dựng mới 23 nhà văn hóa thôn và sửa chữa nâng cấp 43 nhà văn hóa thôn, cải tạo nâng cấp 118 mặt bằng sân thể thao thôn, các công trình trường học: 27 trường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh: 2.424 cái, và hệ thống xử lý môi trường, cây xanh, các điểm chứa rác…tại 11 xã.

Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất (dồn điền đổi thửa vùng chuyên canh 350 ha, thí điểm 03 mô hình sản xuất rau, nâng cao chất lượng giống lúa, hoa chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, cải tạo vườn tạp, nuôi trồng thủy sản, khoa học công nghệ áp dụng VietGAP…); các thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai kịp thời các hồ sơ thủ tục trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn nông thôn.

Song song đó, huy động, cân đối và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho các công trình, dự án nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; phân bổ kinh phí và chi tiết các danh mục công trình bám sát với như cầu thực tế của địa phương; xử lý kịp thời các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới….

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...