Sớm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017
Việc sớm tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho năm 2017 sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đang khẩn trương ban hành quy chế, văn bản hướng dẫn, tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 sớm nhất.

Sau nhiều năm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân, theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, năm 2016, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép tổ chức thí điểm đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Phiên đấu giá công khai hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường cho năm 2017 sẽ tiếp tục được Bộ Công thương tổ chức
Năm 2017, là năm thứ 2 liên tiếp, Bộ Công thương tổ chức phiên đấu giá công khai hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường.

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường lần đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 9/2016 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tổ chức công khai, minh bạch.

Các tiêu chí đấu giá năm 2016 đưa ra theo hướng lựa chọn các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu và có năng lực nhập khẩu; phân chia chủng loại đường cho các đối tượng tham gia đấu giá (đường tinh luyện cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đường thô cho các nhà máy đường dùng làm nguyên liệu tinh luyện đường) đã đảm bảo hài hòa được lợi ích cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhà máy đường và người nông dân trồng mía.

Ngoài lượng đường đấu giá theo hạn ngạch, trong năm 2016, do thị trường đường trong nước có những diễn biến phức tạp, có dấu hiệu thiếu nguồn cung và sốt giá, có hiện tượng găm hàng để tăng giá lợi dụng tâm lý do thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn… tác động đến nguồn cung đường.

Để bổ sung nguồn cung, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu bổ sung ngoài hạn ngạch 100.000 tấn đường theo phương thức phân giao cho các thương nhân nhập khẩu (không tổ chức đấu giá) đã góp phần giúp cho thị trường đường ổn định.

Đến nay các doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu dường đã ký hợp đồng và đã nhập khẩu hầu hết số lượng đường trúng đấu giá về để phục vụ sản xuất.

Từ kết quả đạt được của năm 2016, Bộ Công Thương đã tổng hợp ý kiến của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương và chỉ đạo cho tiếp tục triển khai đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Ngày 21/4/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy định về việc đấu giá HNTQ nhập khẩu đường năm 2017.

Theo đó, lượng đường đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn (mã HS 1701).

Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan là đối tượng tham gia đấu giá. Sau khi tổ chức và có kết quả đấu giá, Bộ Công thương sẽ giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 cho các thương nhân trúng đấu giá.

Trước đó, theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường trong năm 2017 cần sớm được tổ chức trong quý 1 để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch nhập khẩu và sản xuất.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc đấu giá có thể thực hiện sớm nhưng cần cân nhắc thời điểm nhập khẩu đường tùy theo tình hình cụ thể để tránh gây ảnh hưởng đến thị trường đường trong nước.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...