Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Tag: báo cáo môi trường kinh doanh
  • HĐQT doanh nghiệp Việt bị cho điểm 1
    Ngày 29/10, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo môi trường kinh doanh 2014. Trong đó, chỉ số trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị tại Việt Nam chỉ đạt 1 điểm (trong thang điểm 10). Điều này góp phần làm cho lĩnh vực Bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam đạt điểm thấp nhất trong 10 lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam.