Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 21:32:13
Tag: diamond alnata
  • Chiến lược nhạy bén của Gamuda Land cho Shophouse
    “Đúng sản phẩm, đúng thời điểm” là những nhận định của thị trường khi quan sát dòng sản phẩm mới của Gamuda Land trong thời gian qua. Những tư duy nhạy bén trong lựa chọn “thiên thời” cũng như chiến lược phát triển thông minh đã khiến Diamond Alnata shophouse trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản.