Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 09:17:34
Tag: lạng sơn thu hút đầu tư
  • Lạng Sơn tăng cường thu hút đầu tư
    Với mục tiêu phấn đấu trở thành nền kinh tế động lực chủ đạo vùng Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực đầu tư hạ tầng, tận dụng tối đa tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư.