Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Tag: quốc lộ 7a
  • Nhận diện các hành lang phát triển kinh tế Nghệ An
    Trong giai đoạn 2021-203, Nghệ An sẽ tập trung nguồn lực phát triển các hành lang kinh tế, hướng tới mục tiêu hình thành bộ khung phát triển lãnh thổ của tỉnh, phát huy vai trò đầu tàu phát triển kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao.