Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Tag: tâm điểm thu hút đầu tư
  • Hiệu ứng tích cực từ Hành lang kinh tế Đông - Tây
    Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) chính là thành tố quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế ở Tiểu vùng sông Mê Kông. Trong đó, Quảng Trị được nhắc đến là một trong những địa phương khá thành công trong việc xác định trụ cột tăng trưởng tạo nên một “hiện tượng” tích cực.