Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Tag: thanh tra huyện
  • Lại đề nghị giữ thanh tra cấp huyện
    Khi đề xuất chính sách xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất không tổ chức thanh tra huyện, nhưng dự thảo luật trình Quốc hội lại đề nghị giữ nguyên.