Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 12:58:40
Tăng cường quản lý đối với Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam
Bảo Như - 04/01/2023 07:31
 
Vẫn còn tình trạng đơn thư, kiến nghị chưa được lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam xử lý, giải quyết triệt ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp.
VMS SOUTH ạo vét duy tu vũng quay tàu VQ1- luồng Sài Gòn-Vũng Tàu.
VMS SOUTH tham gia nạo vét duy tu vũng quay tàu VQ1- luồng Sài Gòn-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có công văn gửi Đảng ủy, HĐTV, Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (VMS SOUTH) về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của doanh nghiệp này.

Công văn cho biết là trong thời gian vừa qua VMS SOUTH đã triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, xử lý, giải quyết các đơn thư, qua đó tạo sự minh bạch trong hoạt động của đơn vị, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, góp phần duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số nội dung thực hiện của Tổng công ty còn chưa đáp ứng được kỳ vọng, chưa tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị; tình hình đơn thư, kiến nghị, phản ánh chưa được xử lý, giải quyết triệt để, vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đơn thư phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng công ty.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề tiềm ẩn gây mất đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu HĐTV VMS SOUTH tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và các quy định quản lý nội bộ khác, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, HĐTV VMS SOUTH phải khẩn trương kết luận các nội dung xác minh theo đơn tố cáo và chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các vi phạm (nếu có). Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên Tổng công ty trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc xác minh, xử lý kết quả xác minh các nội dung đơn tố cáo và các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Kiểm soát viên VMS SOUTH tăng cường nắm bắt tình hình, đặc biệt những nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh, chủ động triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ GTVT kết quả thực hiện, biện pháp xử lý.

“HĐTV, Kiểm soát viên Tổng công ty khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ GTVT và Thanh tra Bộ trước ngày 20/1/2023”, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, vào tháng 12/2022, Bộ GTVT cũng đã có yêu cầu VMS SOUTH và một số đơn vị trực thuộc về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo VMS SOUTH khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại công văn số 633/KTNN-TH ngày 28/10/2022; đồng thời chủ động báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ các kiến nghị trên về Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

VMS SOUTH còn được yêu cầu rà soát tình hình sử dụng đất đai, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với diện tích đất chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa đủ hồ sơ pháp lý và/hoặc chưa nộp tiền thuê đất hàng năm; rà soát tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

VMS SOUTH là đơn vị 100% vốn Nhà nước có số vốn điều lệ 1.806,977 tỷ đồng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam vào năm 20211, có trụ sở tại TP. Vũng Tàu. Do hoạt động trong lĩnh vực khá đặc thù nên VMS SOUTH được đánh giá là “khá kín tiếng” dù kết quả kinh doanh của đơn vị này luôn nằm trong số những doanh nghiệp công ích hàng đầu của ngành GTVT.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư