Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Tập đoàn Bảo Việt có Tổng giám đốc mới
Chí Tín - 25/04/2013 19:34
 
 Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Tạm thời ông Phúc vẫn tiếp tục được giao điều hành Bảo hiểm Bảo Việt.  
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Trọng Phúc là Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế Các Mác - Sôphia, Bungaria), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quản trị Kinh doanh Touro, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức). Ông Trần Trọng Phúc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, quá trình công tác của ông Phúc gắn liền với sự phát triển trong hơn hai thập kỷ qua của Bảo Việt.


Ông Trần Trọng Phúc, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Trước khi đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, ông Phúc từng đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Bảo Việt), Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã có quyết định nghỉ hưu của Hội đồng quản trị từ ngày 1/6/2013. Trong 32 năm công tác và gắn bó với Bảo Việt, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Bảo Việt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng, cổ phần hóa, hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài HSBC và Sumitomo Life…

Đại hội đồng cổ đông Bảo Việt cũng đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Charles Bernard Gregory (đại diện HSBC Insurance) và bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm ông Kono Shinzo và ông Yukihira Yoshiharu (đại diện Sumitomo Life), nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 9 thành viên.

Đại hội đã bầu ông Yagi Nobuyuki, đại diện Sumitomo Life, vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế ông Lui Ho Yin Danny, đại diện của HSBC Insurance từ nhiệm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư