Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 08:28:38
Tháng 3: Đấu thầu trái phiếu qua HNX giảm 24%
Chí Tín - 01/04/2019 15:56
 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 14.275 tỷ đồng trái phiếu, giảm 24% so với tháng 2/2019.
Tất cả trái phiếu huy động được trong tháng 3 là do Kho bạc Nhà nước phát hành
Tất cả trái phiếu huy động được trong tháng 3 là do Kho bạc Nhà nước phát hành

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 3/2019  đạt 52%. Khối lượng đặt thầu của tháng 3 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,7%/năm, 10 năm nằm trong khoảng 4,70-4,72%/năm, 15 năm trong khoảng 5,02-5,06%/năm, 20 năm trong khoảng 5,20-5,56%/năm, 30 năm là 5,80%/năm.

So với tháng 2/2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên các kỳ hạn 5 năm (0,17%/năm), 20 năm (0,36%/năm), tăng trên các kỳ hạn 10 năm (0,02%/năm), 15 năm (0,06%/năm), 30 năm (0,06%/năm).

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 3/2019, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 765 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng, tăng 22% về giá trị so với tháng 2/2019.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,17 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 118 nghìn tỷ đồng, tăng 54% về giá trị so với tháng 2/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt 198 tỷ đồng, không có giao dịch mua repos của nhà đầu tư nước ngoài.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

2

2.000.000.000.000

5.652.000.000.000

1.000.000.000.000

3,7 - 4,7

3,7 - 3,7

2

7 Năm

2

1.500.000.000.000

3.002.000.000.000

0

4,1 - 5,05

0 - 0

3

10 Năm

4

10.250.000.000.000

26.080.000.000.000

5.780.000.000.000

4,7 - 5,02

4,7 - 4,72

4

15 Năm

4

11.750.000.000.000

22.155.000.000.000

6.805.000.000.000

5,02 - 5,5

5,02 - 5,06

5

20 Năm

2

1.000.000.000.000

700.000.000.000

400.000.000.000

5,1 - 6,3

5,2 - 5,56

6

30 Năm

2

1.000.000.000.000

900.000.000.000

290.000.000.000

5,79 - 6,5

5,85 - 5,85

Tổng

16

27.500.000.000.000

58.489.000.000.000

14.275.000.000.000

 
Huy động trái phiếu giảm mạnh trong tháng Tết
Tháng 2/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 10 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 18.850 tỷ đồng trái phiếu, giảm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư