Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 05:08:03
Tháng 5/2022, số doanh nghiệp gia nhập thị trường giữ đà tăng mạnh
Khánh An - 27/05/2022 11:14
 
Trong tháng 5/2022, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 18.577 doanh nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2021 và gấp 1,8 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
,
5 tháng đầu năm 2022, có 15/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó mức tăng cao nhất thuộc về doanh nghiệp ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 31,1%)

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5/2022 là 13.370 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 125.753 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2021, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và giảm 16,5% về vốn đăng ký.

Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 5/2022 không bằng con số trong tháng 4/2022, tuy nhiên, vẫn tiếp tục giữ được đà tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là con số cao nhất trong tháng 5 từ trước đến nay (cao hơn mức trung bình 11.001 trong tháng 5 của giai đoạn 2017-2021).

Trong tháng 5/2022, 6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2021, gồm: Tây Nguyên (456 doanh nghiệp, tăng 37,3%); Trung du và miền núi phía Bắc (633 doanh nghiệp, tăng 29,4%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.906 doanh nghiệp, tăng 26,3%); Đồng bằng Sông Hồng (4.268 doanh nghiệp, tăng 22,4%); Đồng bằng Sông Cửu Long (987 doanh nghiệp, tăng 17,6%) và Đông Nam Bộ (5.120 doanh nghiệp, tăng 3,5%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022 là 89.466 người, tăng 24,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 5 năm 2022 ghi nhận có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 5/2022, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, cả nước có 10.489 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 46,0% so với cùng kỳ năm 2021; 4.186 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2021; 1.339 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 62.961 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 5 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đăng ký mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 761.035 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445.382 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2021).
Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 761.035 tỷ đồng (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.684.347 tỷ đồng (tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2021) với 22.108 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng đầu năm 2022 (tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2021).
Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 437.689 lao động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 4/2022 ghi nhận kỷ lục doanh nghiệp đăng ký mới
Tháng 4/2022, doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng hơn 2 lần so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số doanh nghiệp tạm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư