Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 09:41:53
Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng
PV (VGP) - 05/11/2019 08:06
 
Thủ tướng cử ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Tổ công tác thay ông Nguyễn Văn Hiếu.
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng vừa quyết định thay thế thành viên Tổ công tác. Ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Tổ công tác do Thủ tướng thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổ công tác được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao khi các Bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác quan trọng về hợp tác kinh tế
Trên nền tảng chia sẻ những lợi ích cốt lõi trong hợp tác song phương và đa phương, Việt Nam và Hàn Quốc đang là những đối tác quan trọng về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư