Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Thép Nam Kim bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Tôn Nam Kim Phú Mỹ
Duy Bắc - 18/05/2024 07:29
 
CTCP Thép Nam Kim (mã NKG – sàn HoSE) thực hiện bổ nhiệm thêm một Phó tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm Chủ tịch Công ty con Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Ngày 17/5, Thép Nam Kim bổ nhiệm ông Lê Minh Hải vào vị trí Phó tổng giám đốc. Trong đó, ông Lê Minh Hải không giữ chức vụ nào trước khi được bổ nhiệm.

Ngoài ra, cũng trong ngày 17/5, Thép Nam Kim đã thực hiện bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang giữ thêm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ kể từ ngày 17/5.

Huy động vốn mới để xây nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ

Theo tìm hiểu, ngày 7/4/2022, Thép Nam Kim thông qua chủ trương thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Trong đó, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 6/2/2024.

Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng); dự án sẽ có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm.

Theo tính toán của Thép Nam Kim, dự án dự kiến sẽ triển khai và khởi công từ quý II/2024.

Thêm nữa, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào cuối tháng 4, Thép Nam Kim thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, Thép Nam Kim sẽ chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu, huy động 1.579,7 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Trong đó, Thép Nam Kim cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Lãi trở lại trong quý đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 5.291,1 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 150,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 199,4 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 3,1%, lên 10,7%.

Được biết, sau khi lỗ trong ba quý liên tiếp từ quý III/2022 đến quý I/2023, Thép Nam Kim đã quay trở lại ghi nhận lãi dương trong ba quý gần đây, quý II/2023 ghi nhận lãi 125,39 tỷ đồng, quý III/2023 ghi nhận lãi 23,66 tỷ đồng, và quý IV/2023 ghi nhận lãi 22,45 tỷ đồng.

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý I/2024, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp của Thép Nam Kim tăng 312% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 429,6 tỷ đồng, lên 567,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 14,3%, tương ứng tăng thêm 8,2 tỷ đồng, lên 65,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 5,1%, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng, về 121 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 176,8%, tương ứng tăng thêm 207,2 tỷ đồng, lên 324,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý I/2024, Thép Nam Kim ghi nhận lãi trở lại chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, Thép Nam Kim đặt kế hoạch với tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng 137,3% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 187,8 tỷ đồng, Thép Nam Kim đã hoàn thành được 44,7% so với kế hoạch lãi 420 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thép Nam Kim tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 757,3 tỷ đồng, lên 12.992,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.829,7 tỷ đồng, chiếm 44,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.652,6 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.268 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 777,3 tỷ đồng, chiếm 6% tổng tài sản …

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh nhất chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 725,9 tỷ đồng, lên 2.652,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 111 tỷ đồng, lên 5.829,7 tỷ đồng …

Thép Nam Kim thuyết minh thêm cơ cấu tồn kho chủ yếu 2.804,8 tỷ đồng thành phẩm; 1.675,7 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 1.198,3 tỷ đồng hàng đang đi trên đường; 212,9 tỷ đồng công cụ, dụng cụ; 68,1 tỷ đồng hàng hoá gửi bán …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn của Thép Nam Kim tăng 14,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 683,2 tỷ đồng, lên 5.450,9 tỷ đồng và chiếm 42% tổng nguồn vốn.

ĐHĐCĐ Thép Nam Kim: Huy động 1.579,7 tỷ đồng từ cổ đông để xây nhà máy mới
Sáng 26/4, CTCP Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư