Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Thị giá chưa đến 9.000 đồng, TTF muốn phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/CP
 
HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) dự kiến trình ĐHCĐ về việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2017. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.000 tỷ đồng sẽ  được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về nguồn vốn, giảm áp lực lãi vay.

Đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, ưu tiên nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động Công ty. 

Ngoài ra, TTF cũng có tờ trình về việc trình phát hành 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ thặng dư vốn cổ phần 64 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 17 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016). Tỷ lệ thực hiện quyền 19:1.

Hiện vốn điều lệ của TTF là 1.446 tỷ đồng. Nếu cả hai đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ là hơn 2.522 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT TTF cũng dự trình nhiều nội dung quan trọng khác như cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn; kế hoạch năm 2017; sửa điều lệ; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 (rút từ 7 thành viên còn 5 thành viên trong nhiệm kỳ mới). Hiện tại có 5 ứng viên, cũng là HĐQT đương nhiệm gồm ông Hồ Anh Dũng, ông Mai Hữu Tín, ông Vũ Tuấn Hoàng, ông Vũ Xuân Dương (đại diện cổ đông lớn U&I), ông Hà Hoàng Thế Quang.

Tính đến cuối năm 2016, TTF có khoản đầu tư tài chính dài hạn 190 tỷ đồng, chủ yếu góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết. Bao gồm, sở hữu 51% vốn tại Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI (giá trị 88 tỷ đồng); 42% vốn tại CTCP Phú Hữu Gia, tương ứng hơn 79 tỷ đồng; 26% vốn tại CTCP Nông lâm nghiệp Trường Thành, tương ứng 22 tỷ đồng và 44% vốn tại CTCP Bao bì Trường Thành.  

Năm 2017, TTF đặt kế hoạch doanh thu 1.267 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng.

Không can tâm để Gỗ Trường Thành sụp đổ, doanh nhân Mai Hữu Tín ra tay giải cứu
Việc ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc U&I Investment Corporation trực tiếp tham gia điều hành Gỗ Trường Thành tiếp tục thu hút...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư