Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 19:06:10
Thiết bị thay thế do ảnh hưởng của cháy tại Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng không được miễn thuế nhập khẩu
Hoàng Nam - 13/10/2018 16:12
 
Tổng cục Hải quan vừa thông báo việc nhập khẩu hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và hồ sơ kèm theo về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13), hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ), các trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư thuộc trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và thời điểm thông báo Danh mục là trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 cũng quy định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại 02 tờ khai số 101600741210, số 101600751820 ngày 13/9/2017 bị hư hỏng do sự cố hỏa hoạn không thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan cũng cho hay, trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 nhập khẩu hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Trước đó, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải) đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại khu vực bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD). Nguyên nhân vụ cháy được xác định do các tia lửa điện phóng từ các thiết bị hàn tiện tại công trình. Sự cố không ghi nhận có thiệt hại về người.

Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đặt mục tiêu vận hành từ đầu năm 2018
Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang chạy đà với chiến dịch thi đua 180 ngày đêm nhằm đặt mục tiêu đốt than lần đầu vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư