Thừa Thiên Huế: Thành lập Tổ công tác hỗ trợ thủ tục 24/24 cho nhà đầu tư
Theo đó, nhiệm vụ của Tổ công tác là làm đầu mối hỗ trợ 24/24 giờ các nhà đầu tư của dự án trọng điểm và nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả dự án trong các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Ngày 11/10, Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ công tác do ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm Tổ trưởng. Các Phó tổ trưởng gồm có ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Trần Bá Mẫn, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Toàn Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Song, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế. Ngoài ra, Tổ công tác còn có các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên của các sở, ban, ngành và cơ quan có liên quan như Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế…

Theo đó, nhiệm vụ của Tổ công tác là làm đầu mối hỗ trợ 24/24 giờ các nhà đầu tư của dự án trọng điểm và nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả dự án trong các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, Tổ công tác sẽ rà soát vị trí các khu đất theo đề xuất của các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư đối với từng vị trí khu đất và hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với dự án theo quy định. Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, thời gian thực hiện đối với từng hạng mục công việc nhằm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Tổ công tác sẽ phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, thời gian thực hiện đối với từng hạng mục công việc nhằm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, đối với công tác xúc tiến đầu tư của Thừa Thiên Huế hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, quyết định đầu tư dự án và triển khai dự án  một cách nhanh chóng chính là nhiệm vụ hỗ trợ quan trọng hàng đầu. “Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài những giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Tỉnh đã chi đạo lập hồ sơ chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư với đầy đủ các thông số để nhà đầu tư có thể tính toán, nhanh chóng quyết định nghiên cứu đầu tư. Thành lập tổ công tác liên ngành để hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu khảo sát, nghiên cứu đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai đầu tư. Những thay đổi này bước đầu đã được các nhà đầu tư đánh giá tích cực, mang lại những hiệu quả thiết thực cho nhà đầu tư,” ông Định chia sẻ


Bình luận của bạn về bài viết...