Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 12:53:09
Tiêm AstraZeneca mũi 3 cho người đã tiêm đủ liều cơ bản
D.Ngân - 26/03/2022 18:22
 
Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất cho biết người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc-xin AstraZeneca.

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất cho biết người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc-xin AstraZeneca, thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc-xin AstraZeneca thời gian tối thiểu 3 tháng

Trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế- Bộ Công an; Cục Quân Y- Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, đề nghị về tiêm liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19: Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin mRNA (vắc-xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc-xin do AstraZeneca sản xuất, thời gian tiêm tối thiểu là 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu Lãnh đạo Bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo tại Công văn số 10722/BYT- DP ngày 17/12/2021 và Công văn số 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Đến ngày 25/3, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 204.566.009 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 187.444.998 liều: Mũi 1 là 71.195.421 liều; Mũi 2 là 67.958.781 liều; Mũi 3 là 1.499.176 liều; Mũi bổ sung là 14.789.217 liều; Mũi nhắc lại là 32.002.403 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.121.011 liều: Mũi 1 là 8.778.817 liều; Mũi 2 là 8.342.194 liều.

Hà Nội: Rút ngắn thời gian giữa 2 mũi vắc-xin AstraZeneca còn 4 tuần
Hà Nội cho phép rút ngắn thời gian giữa hai liều vắc-xin Astrazeneca xuống còn 4 tuần thay vì từ 8 đến 12 tuần như thời gian trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư