Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 04 năm 2024,
Tiền Giang vẫn chưa thể cổ phần hóa 2 doanh nghiệp nhà nước
Trúc Giang - 04/06/2022 09:16
 
Tiền Giang đề nghị chưa thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang trong giai đoạn 2020-2025, chậm cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đến hết năm 2023.
Trụ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Ảnh: Website Công ty

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng vừa ký Văn bản số 2865/UBND-KT gửi Bộ Tài chính báo cáo kết quả giám sát tài chính và kết quả xếp loại năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn nhà nước và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Theo Báo cáo, hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 4 Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Về tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa hoạt động của DNNN thuộc phạm vi tỉnh quản lý, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2018-2020 tại công văn số 5519/UBND-TC ngày 06/12/2018.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang; cổ phần hóa 2 doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2018-2020 là Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho.

Tuy nhiên, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh Tiền Giang đã trình Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chưa thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang trong giai đoạn 2020-2025, chậm thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đến hết năm 2023 do khắc phục sai phạm sau kết luận của Cơ quan điều tra, Thanh tra Tỉnh tại Tờ trình số 277/TTr-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Về doanh thu của 4 DNNN trên địa bàn trong năm 2021, theo UBND tỉnh Tiền Giang, 2021 là năm gặp nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động, kinh doanh, nên doanh thu trong những tháng cuối năm 2021 của các doanh nghiệp này không đạt so với 6 tháng đầu năm và kế hoạch đã xây dựng.

Cụ thể, tổng doanh thu của 4 DNNN trên địa bàn trong năm 2021 là 3.429.033 triệu đồng, giảm 20,12% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang có doanh thu xổ số truyền thống là 2.935.224 triệu đồng, giảm 22,6% so với thực hiện năm 2020 và chiếm 85,6% tổng doanh thu của các DNNN thuộc tỉnh quản lý.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi có doanh thu là 34.091 triệu đồng, giảm 8,93% so với thực hiện năm 2020 và chiếm 0,99% tổng doanh thu của các DNNN.

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho có doanh thu là 78.019 triệu đồng, giảm 10,03% so với thực hiện năm 2020 và chiếm 2,28% tổng doanh thu của các DNNN.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang có doanh thu là 381.699 triệu đồng, tăng 1,4% so với thực hiện năm 2020 và chiếm 11,13% tổng doanh thu của các DNNN.

Về lợi nhuận sau thuế, trong năm 2021, 4 DNNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạo ra lợi nhuận 357.230 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang có lợi nhuận xổ số truyền thống là 330.235 triệu đồng, chiếm 92,44% lợi nhuận của các DNNN thuộc tỉnh quản lý. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Tiền Giang có lợi nhuận là 728 triệu đồng, chiếm 0,2% lợi nhuận của các DNNN. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho có lợi nhuận là 385 triệu đồng, chiếm 0,11% lợi nhuận của các DNNN. Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang có lợi nhuận là 25.882 triệu đồng, chiếm 7,25% lợi nhuận của các DNNN.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu bình quân của 4 DNNN trong năm 2021 đạt 10,42%. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đạt 11,25%; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Tiền Giang đạt 2,14%; Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đạt 0,49% và Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đạt 6,78%.

Tiền Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ trên 39% sau 5 tháng
Tính đến ngày 31/5/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tiền Giang ước 1.541 tỷ đồng, đạt 39,1% kế hoạch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư