Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 03 năm 2023, 11:20:38
Tổ chuyên gia xét thầu được hiệu chỉnh đơn giá dự thầu của nhà thầu?
Anh Ngọc - 10/07/2019 07:38
 
Theo quy định, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Trung Cường (tỉnh Bình Phước) đặt câu hỏi như sau: Tôi là thành viên của tổ chuyên gia xét thầu, đang triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng), phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng là trọn gói.

Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến tới điểm đóng thầu. Sau khi đánh giá về hồ sơ đề xuất kinh tế thì nhà thầu này đáp ứng và đã được mở hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC). Sau khi mở HSĐXTC của nhà thầu, đơn vị tôi nhận thấy:

- Tại Mẫu số 11B (Webform trên Hệ thống): Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia, mục chi phí xã hội nhà thầu để giá trị trống (chi phí bảo hiểm cho chuyên gia).

- Tại Mẫu số 12 (Webform trên Hệ thống): Chi phí khác cho chuyên gia, nhà thầu không bỏ thầu hạng mục chi phí trà nước cho học viên tham gia trong trong mục chi phí hội thảo, tổ chức đào tạo.

Cho tôi hỏi, tôi có được hiệu chỉnh đơn giá dự thầu của nhà thầu bằng cách bổ sung chi phí bảo hiểm cho chuyên gia vào Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia; bổ sung chi phí trà nước cho học viên tham gia trong trong mục chi phí hội thảo, tổ chức đào tạo vào chi phí khác cho chuyên gia hay không?

Nếu được phép hiệu chỉnh đơn giá của nhà thầu mà giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch lớn hơn giá gói thầu được duyệt thì có được thương thảo bảo đảm giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch nhỏ hơn giá gói thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của ông Cường, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu (Điều 75 và Điều 76 Luật Đấu thầu).

Nhà thầu được từ chối gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu?
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư